Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for arbejderklassens

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet arbejderklassens, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge arbejderklassens i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "arbejderklassens".

Arbejderklassens i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet arbejderklassens i en sætning.


  1. Ligesom reformer blev betegnet som en sejre for arbejderklassens økonomiske udvikling.


  2. Et resultat af avisens kontakter med Engels blev en serie artikler om den engelske arbejderklassens levevilkår.


  3. Oplyste industrifolk som Robert Owen støttede også disse organisationer for at forbedre arbejderklassens forhold.


  4. Her drøftede han "proletariatets diktatur", overgangsfasen mellem kapitalisme og kommunisme, proletarisk internationalisme og arbejderklassens parti.


  5. Stillet over for forværrelsen af arbejderklassens nød på grund af krigen, insisterede SPD fra starten af 1917 på at indfri løfterne om politiske reformer.


  6. Den var opkaldt efter brødrene Davies' fødested i Muswell Hill og indeholder sange, der beskriver arbejderklassens liv og, igen, brødrene Davies' barndom.


  7. De tidligere stænder havde accepteret og støttet at den almindelige finne fik større rettigheder i samfundet men havde forsøgt at begrænse arbejderklassens adgang til politisk magt i landet.


  8. Socialisten mener at den økonomiske krise der brød ud i 2008 er blev efterfulgt af store nedskæringer og angreb på arbejderklassens rettigheder og levevilkår i en ensidig krig fra kapitalisternes side.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ arbejderklassen arbejderkongres ››

Generel information om "arbejderklassens" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet arbejderklassens som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "arbejderklassens" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "arbejderklassens".