Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for arbejdsstyrke

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet arbejdsstyrke, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge arbejdsstyrke i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "arbejdsstyrke". Derudover viser vi også hvordan forskellige bøjninger af arbejdsstyrke kan bruges, de bøjninger som vi også har eksempelsætninger til er: arbejdsstyrken og arbejdsstyrkens. Hvis du klikker på bøjningen af arbejdsstyrke, som du er interesseret i, kommer du til listen med eksempelsætninger for den pågældende form.

Arbejdsstyrke i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet arbejdsstyrke i en sætning.


 1. Den danske arbejdsstyrke tæller omkring 3 millioner personer.


 2. Det krævede stor ingeniørkunnen og en betydelig arbejdsstyrke.


 3. Statslige og føderale ansatte udgør en stor del af byens arbejdsstyrke.


 4. Der var også en frivillig arbejdsstyrke, omkring 900 arbejdere og ingeniører.


 5. I august 2010 bestod den amerikanske arbejdsstyrke af 154,1 millioner mennesker.


 6. Han havde brug for en stor arbejdsstyrke i betragtning af de logistiske vanskeligheder han stod overfor.


 7. Andelen af børn, som overlevede barndommen voksede betydeligt, hvilket førte til en større arbejdsstyrke.


 8. Lønningerne steg, da herremænd forsøgte at få den reducerede arbejdsstyrke til at arbejde på deres marker.


 9. En arbejdsstyrke på omkring 100 mand stod for udgravning af voldgraven og bygning af fundamentet til borgen.


 10. Kønsfordelingen på arbejdsmarkedet er ret skæv, idet kvinderne udgør mindre end 15 % af den aktive arbejdsstyrke.


 11. Landet har et moderne distributionssystem, fine interne og eksterne kommunikationsmidler og en veluddannet arbejdsstyrke.


 12. Flådestationen Devonport er dermed den største arbejdsplads i byen Plymouth og beskæftiger over 10 procent af byens arbejdsstyrke.


 13. Landets arbejdsstyrke består af 2,45 millioner mennesker, hvoraf 7,1% arbejdet i landbruget, 35,2% i industri og 57,7% i servicesektoren.


 14. Produktionen i et økosocialistisk samfund er udført af en fri arbejdsstyrke, der lægger en økocentrisk bevidsthed til grund for sit virke.


 15. I tredje kvartal 2020 blev arbejdsløsheden opgjort til 740.000 personer, svarende til 1,9 procent, den samlede arbejdsstyrke udgjorde 37,9 millioner.


 16. Med Gulag ville man skabe en gratis arbejdsstyrke bestående af slavearbejdskraft der kunne forestå den nødvendige industrialisering af Sovjetunionen.


 17. Da omkring 40 % af Thailands arbejdsstyrke var beskæftiget i landbrug, og hovedparten med risdrykning, sikrede dette løfte Yingluck Sinawatras valgsejr.


 18. Kina har ry for at være et land, der kan fremstille varer for små omkostninger, hvilket primært skyldes en stor, ikke-organiseret, billig arbejdsstyrke.


 19. Med det første skib 1862 udsendtes 24 mand, som i forening med de 16 arbejdere, der fandtes ved bruddet, bragte den effektive arbejdsstyrke op på 40 mand.


 20. Mens Coolidge efter begivenheden havde mistet nogle venner i den organiserede arbejdsstyrke, så konservative over hele landet ham nu som en opstigende stjerne.


 21. I 1862 skete afrømning af landskabet og brydningen af kryolit i så stor målestok og navnlig med en så stor arbejdsstyrke, som de lokale forhold tillod at bringe i anvendelse.


 22. Landets nationale økonomi nyder godt af en højt uddannet arbejdsstyrke og er blandt de højest uddannede lande i verden med en af de højeste procentdel af dets borgere, der har en videregående uddannelse.


 23. Med en arbejdsstyrke der hovedsageligt bestod af designingeniører og højt kvalificeret fagpersonale, foregik det meste af udviklingsarbejdet med Merlin i Derby, og flyvetests foregik tæt på, på RAF Hucknall.


 24. Det er blevet rost af forskellige grunde, herunder dets forholdsvis høje testresultater og dets vigtige rolle med at indvarsle Sydkoreas økonomiske udvikling, der skaber en af verdens mest uddannede arbejdsstyrke.

Arbejdsstyrken i en sætning

Arbejdsstyrken er en bøjningsform af arbejdsstyrke, herunder finder du eksempelsætninger for arbejdsstyrken.


 1. En fjerdedel af arbejdsstyrken var uden arbejde.


 2. I 2020 var bruttoledigheden 4,6 % af arbejdsstyrken.


 3. År 2015 var 71 procent af arbejdsstyrken medlem af en arbejdsløshedskasse.


 4. Af arbejdsstyrken i landet var 10 % i 2011 beskæftiget inden for landbrug.


 5. Den tegner sig for omkring 65% af BNP og beskæftiger 65% af arbejdsstyrken.


 6. Ledigheden havde sin maksimale størrelse i 1993 med 12,4 % af arbejdsstyrken.


 7. Over en femtedel af arbejdsstyrken arbejder for en minimumsløn på omkring 7-8 kr.


 8. I 2007 var arbejdsstyrken i Oklahoma på 1,7 million personer, og heraf var 1,6 mio.


 9. Ledigheden nåede i 1993 sit rekordniveau i efterkrigstiden på 12 % af arbejdsstyrken.


 10. De var en naturlig del af arbejdsstyrken, og mentalt disponeret for urealistiske eventyr.


 11. Landbruget står for omkring 1 % af BNI og beskæftiger samtidig omkring 1 % af arbejdsstyrken.


 12. Der er en høj forekomst af hiv/aids, som er et dræn på arbejdsstyrken og offentlige udgifter.


 13. Mere end halvdelen af arbejdsstyrken i Siljan arbejder i nabokommunerne Skien, Porsgrunn og Larvik.


 14. Således er omkring 80 % af arbejdsstyrken i dag ansat i den tertiære sektor, primært serviceerhverv.


 15. Landbrug repræsenterer 38,6% af BNP, beskæftiger 80% af arbejdsstyrken og repræsenterer ca 90% af al eksport.


 16. BNI faldt med 15 %, og arbejdsløsheden steg fra praktisk taget fuld beskæftigelse til en femtedel af arbejdsstyrken.


 17. I 2006 arbejdede 62 % af arbejdsstyrken for virksomheder med under 250 ansatte, der stod for 49 % af den samlede omsætning.


 18. I 2009 var 80 % af arbejdsstyrken beskæftiget i servicesektoren, 13,2% i byggesektoren, 4,7% i industrien og 0,4% i landbruget.


 19. Danmark har en meget høj placering blandt verdens lande med hensyn til, hvor stor en del af befolkningen der er i arbejdsstyrken.


 20. Efterhånden som byggeaktiviteten aftog faldt arbejdsstyrken til 100.000 et år senere, mens det militære personel voksede til 5600.

Arbejdsstyrkens i en sætning

Arbejdsstyrkens er en bøjningsform af arbejdsstyrke, herunder finder du eksempelsætninger for arbejdsstyrkens.


 1. I USA har fagforeningerns indflydelse været faldende gennem flere årtier, hvilket kan afspejles i stigende økonomiske ulighed og større ulighed i arbejdsstyrkens produktivitet.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ arbejdssted arbejdssøgende ››

Generel information om "arbejdsstyrke" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet arbejdsstyrke som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "arbejdsstyrke" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "arbejdsstyrke".