Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for året

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet året, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge året i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "året".

Året i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet året i en sætning.


 1. 30 % i forhold til året før.


 2. Det blev aktuelt året efter.


 3. Den er dateret til året 1009.


 4. Tshogdu mødtes 2 gange i året.


 5. Der er 89 dage tilbage af året.


 6. Der er 19 dage tilbage af året.


 7. Der er 17 dage tilbage af året.


 8. Resten af året er stort set tørt.


 9. Revisionen for året som endte 30.


 10. Bladet udkommer 12 gange om året.


 11. Vintercampinggæster bruger campingvognen året rundt.


 12. I de sidste 10-år har det ligget på 100-200 om året.


 13. Museet blev grundlagt i 1949 og har åbent hele året.


 14. For personer med HIV er risikoen næsten 10% om året.


 15. Den gennemsnitlige nedbørmængde er ca 661 mm om året.


 16. I året 1927 blev Hallman afløst af Lilienberg som stadsplanedirektør i Stockholm.


 17. Det må kun regne en del af året, og bagefter skal der komme en periode med tørke.


 18. Brennistøðin á Hjalla blev taget i brug i 1987, den forbrænder 16.000 ton om året.


 19. På juniorverdensranglisten sluttede hun året af på fjerdepladsen, efter at hun 22.


 20. Lufttrykket er højt over områder med polarklima i størstedelen af året (vinteren).


 21. Desuden overtog den nogle af de dobbeltdækkerbusser, der var blevet til overs på linje 250S året før.


 22. Hans storebror, Lars Mikkelsen, blev født året før, i 1964, og de voksede op på Nørrebro i København.


 23. Hos kvinderne vandt Malene Degn sit første danmarksmesterskab, efter hun året før var blev nummer to.


 24. På grund af Jordens aksehældning varierer den mængde sollys, som når dens overflade, i løbet af året.


 25. Franz Schubert, der døde året efter og blev begravet ved siden af Beethoven, var blandt fakkelbærerne.


 26. Admiral Halseys styrker brugte resten af året på at kæmpe sig op gennem Salomonøerne til Bougainville.


 27. I året 1816 led skibet skibbrud men en del af de skibbrudne fra "Meduse" nåede i land ved Kap Timiris.


 28. Det skal bemærkes, at han trænede sine mænd året rundt hovedsageligt finansieret af midler fra kirken.


 29. Der anløber ca 1000 skibe om året til Kolding Havn, hvilket i 2007 gav en omsætning på 1.276.780 tons.


 30. I 1260 udnævnte Kublai Chögyal Phagpa som "Guoshi", eller statslærer, i 1260, året da han blev Khagan.


 31. I 1794 brændte Christiansborg ned, og året efter blev store dele af København lagt øde i en storbrand.


 32. Slaget var meget større end det Første slag ved Bull Run året før, men udkæmpedes på det samme område.


 33. Der skulle også gøres noget med de sanitære forhold, det havde pesten året før vist nødvendigheden af.


 34. Dette tal var faldet med 8,82 % i forhold til året forinden, primært fordi importen faldt med 17,11 %.


 35. I begyndelsen af året lykkedes det amerikanerne i stigende grad at knække de japanske kodemeddelelser.


 36. Det siges at Ramón Calderón var idémanden bag kontrakten til Cristiano Ronaldo, som blev underskrevet året efter, i 2009.


 37. I 1978 fandt nordmændene Gullfaks-feltet, og året efter felterne Snorre, Oseberg og Troll, som alle var meget store fund.


 38. Våbenstilstanden holdt ikke og den slesvigske drost Erik Krummedige generobrede Flensborg året efter med holstensk hjælp.


 39. I skriftlige kilder fra middelalderen fremgår det, at der var fire store blót(højtider), som delte året i fire kvartaler.


 40. Det skulle have været midlertidigt men blev hurtigt en turistattraktion, der tiltrækker fire millioner besøgende om året.


 41. I det sydlige Thailand er nedbøren mere jævnt fordelt over året, og det bliver heller ikke mærkbart køligere om vinteren.


 42. Senere på året mødte han den velhavende Rotschild-familie, ved hvis mellemkomst han fik adgang til Paris’ mondæne saloner.


 43. Til salvingen anskaffedes juveler, et spisestel af guld til 60 personer, og året efter fik hun et guldtoilette på 56 dele.


 44. Denne artikel opremser de nuværende palæstinensiske flygtningelejre med nuværende befolkning og året for deres oprettelse.


 45. Den samlede præmiesum for Barcelona Open 2019 androg € 2.609.135, hvilket var en stigning på 3,9 % i forhold til året før.


 46. Det var dog en dyr fornøjelse, så da der i 1705 indførtes hyrevogne og året efter bærestole, hvor enkeltpersoner mod betaling kunne blive båret, blev det hurtigt populært.


 47. I 1986 havde Mankiller og Charlie Soaps forhold ændret sig fra være at arbejdsmæssigt til at være personligt, hvilket førte til at de blev forlovede i begyndelsen af året.


 48. Da freden året efter blev sluttet, rejste han med sin broder til Wolfenbüttel for at besøge deres moder og derfra til Danmark, hvor han 1698 blev udnævnt til generalmajor.


 49. Som junior roede Schoof forskellige bådtyper og var med til at vinde VM-sølv i firer uden styrmand i 2007, mens han året efter i dobbeltsculleren blev juniorverdensmester.


 50. Da Yazdegard hørte om nederlaget ved Nihawānd, flygtede han længere væk og op i den nordlige Khorasanprovins, hvor han blev snigmyrdet af en møller i Merv sent på året 651.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ årernes årets ››

Generel information om "året" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet året som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "året" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "året".