Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for årstallet

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet årstallet, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge årstallet i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "årstallet".

Årstallet i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet årstallet i en sætning.


 1. På alteret står årstallet 1649.


 2. Under hovedet står årstallet 1513.


 3. En anden afskrift har årstallet 1013.


 4. På et våbenskjold, står årstallet 1166, og navnet von Siebenthal.


 5. Altertavlen har årstallet 1746 påmalet, men er sandsynligvis ældre.


 6. Alle mønterne viser også EUs 12 stjerner samt årstallet for prægningen.


 7. I stedet for løven i porten blev årstallet for byens grundlæggelse (1201) indskrevet.


 8. Over indgangsdøren findes et relief af årstallet for opførelsen og et af Aarhus byvåben.


 9. På nordvæggen ses et korbuekrucifiks samt et fragment af en bæreplanke med årstallet 1482.


 10. På vestgavlen blev årstallet for ombygningen 1878 sat op i jernciffre udformet som murankre.


 11. En yngre sandstensdøbefont bærer årstallet 1643 og er magen til den, der står i Marslev Kirke.


 12. På de øverste stolegavle er malet årstallet 1642 og våben for Niels Krag og Jytte Høegs forældre.


 13. På korsets arme var det preussiske kongehus valgsprog "Gott mit uns" og årstallet "1870" angivet.


 14. Hans og hustruen Christine Hornemanns initialer og årstallet 1762 ses i smedejern på porttårnets facade.


 15. Dengang mente man fejlagtigt, at huset var fra 1580, og man udskar derfor årstallet i den nylavede portbjælke.


 16. Hvis årstallet står til troende, så er stenen med god margin den ældste af de seks sten, der har bevaret indskrift.


 17. Albummets titel referede dels til årstallet, hvori albummet blev udgivet, dels til ældre lakplader, som blev kaldt 78'ere.


 18. Eftersom Magnus Barfod var konge 1093-1103, har det været antaget, at årstallet var en skrivefejl for 1102 (eventuelt 1103).


 19. Forsiden forestillede som noget nyt Christian 10.s spejlmonogram med en krone over, og årstallet for udmøntningen på hver side.


 20. Narrehoveder omkring klokkerebshuller ses også i Bregninge kirke på Ærø og i Jungshoved kirke, begge er dateret med årstallet 1513.


 21. Orgelfacaden bærer årstallet 1698, selv om der stadig blev arbejdet på den i 1699, og er den ældste bevarede orgelfacade i hovedstaden.


 22. De øvrige facader synes også at være blevet opmalet, måske også pudset op, i nyere tid, men det er ikke lykkedes at få oplyst årstallet.


 23. Omkring 1770 skrev dog Hans Smidt, der var tidligere klokker i domkirken, at årstallet stod på en sten i tårnet i den gotiske del af kirken.


 24. I vinduesnichen i korets nordside er årstallet 1538 sat ind i form af murankre, og det henviser sandsynligvis til datoen for overgang til sognekirke.


 25. I tabellen er årstallet for den danske udgivelse så vidt muligt førsteudgavens udgivelsesår, men hvor det ikke har kunnet opspores, er Carit Andersens series nummerering anvendt.


 26. Vestgavlen bærer årstallet 1878 udformet som murankre, og der er små rundbuede vinduer i to stokværk, nederst et dobbeltvindue i en fælles rundbueblænding, og over det et enkeltvindue.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Bøl_(Slesvig), https://da.wikipedia.org/wiki/Lihme_Kirke, https://da.wikipedia.org/wiki/Stavanger_Domkirke, https://da.wikipedia.org/wiki/Von_Siebenthal, https://da.wikipedia.org/wiki/Ølsted_Kirke_(Hedensted_Kommune), https://da.wikipedia.org/wiki/Hollandske_euromønter, https://da.wikipedia.org/wiki/Rigas_byvåben, https://da.wikipedia.org/wiki/Vandtårnet_på_Randersvej, https://da.wikipedia.org/wiki/Gamtofte_Kirke, https://da.wikipedia.org/wiki/Helligåndskirken_(København), https://da.wikipedia.org/wiki/Birkende_Kirke, https://da.wikipedia.org/wiki/Tysklands_flag, https://da.wikipedia.org/wiki/Spøttrup_Borg, https://da.wikipedia.org/wiki/Faxeska_huset, https://da.wikipedia.org/wiki/Shu-bi-dua, https://da.wikipedia.org/wiki/2-krone, https://da.wikipedia.org/wiki/Vor_Frelsers_Kirke_(København), https://da.wikipedia.org/wiki/Holmens_Kirke, https://da.wikipedia.org/wiki/Hercule_Poirot

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ årstallene årstema ››

Generel information om "årstallet" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet årstallet som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "årstallet" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "årstallet".