Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for artsepitet

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet artsepitet, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge artsepitet i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "artsepitet".

Artsepitet i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet artsepitet i en sætning.


  1. Ordet bruges ofte som artsepitet i botaniske og zoologiske navne, hvor det henviser til den markbiotop, hvor arten hører hjemme.


  2. Ordet bruges ofte som artsepitet i botaniske og zoologiske navne, hvor det henviser til den sumpbiotop, hvor arten hører hjemme.


  3. Et navn på en art som Hvid Anemone er sammensat af et slægtnavn (Anemone) og et artsepitet (nemorosa); ofte vedføjes desuden et såkaldt autornavn, som angiver hvem, der har publiceret navnet (fx Linné).


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Agrestis, https://da.wikipedia.org/wiki/Paludosus, https://da.wikipedia.org/wiki/Systematik_(biologi)

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ artsdiversitet artsfattig ››

Generel information om "artsepitet" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet artsepitet som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "artsepitet" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "artsepitet".