Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for ejendomme

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet ejendomme, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge ejendomme i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "ejendomme". Derudover viser vi også hvordan forskellige bøjninger af ejendomme kan bruges, de bøjninger som vi også har eksempelsætninger til er: ejendommen, ejendommene, ejendommenes og ejendommens. Hvis du klikker på bøjningen af ejendomme, som du er interesseret i, kommer du til listen med eksempelsætninger for den pågældende form.

Ejendomme i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet ejendomme i en sætning.


 1. To ejendomme har adresse på pladsen.


 2. De resterende ejendomme er deleksproprieret.


 3. Blot 9 ejendomme er blevet totaleksproprieret.


 4. I alt er 315 ejendomme berørt af ekspropriation.


 5. Efter kampene blev Jos ejendomme delt ud til bønderne.


 6. I 1537 blev Domkirkens gods og ejendomme eksproprieret.


 7. De har 8.000 ejendomme i 131 lande samt over 30 brands.


 8. Espergærdeområdet rummer adskillige historiske ejendomme.


 9. Her har medlemmer af bevægelsen opkøbt en række ejendomme.


 10. Sidstnævne forsyner knap 2.500 husstande og andre ejendomme.


 11. Andelen af ejendomme, der ejes af beboerne, er på cirka 60 %.


 12. På de mellemliggende ejendomme er udsmykningen mere behersket.


 13. Clemens Torv 1-7 var ejendomme der lå på vestsiden af Bispetorvet.


 14. Absalon ejede meget store ejendomme rundt om det nuværende Holbæk.


 15. Ligesom i Pompeji tildelte han romerske veteraner lokale ejendomme.


 16. Efter observansens indførelse måtte klostret afhænde sine ejendomme.


 17. Brødeskovparken er et boligkompleks bestående af cirka 50 ejendomme.


 18. Mellem 1132 og 1280 erhvervede tempelridderne flere ejendomme i Bages.


 19. De store formue blev skabt ved udenrigshandel og handel med ejendomme.


 20. I nogle ejendomme i Sølvgade og Rosengade var den over 10 personer pr.


 21. Niclasen's ejendomme, da toldregningen mod firmaet var blevet for stor.


 22. Samtidig blev 36 udvalgte ejendomme revet ned for at danne brandbælter.


 23. Staten har dog senere solgt de fleste ejendomme tilbage til privatfolk.


 24. Kongelevet bestod af kongsgårde med tilhørende ejendomme og rettigheder.


 25. Området blev købt og udskilt fra flere omkringliggende ejendomme i 1824.


 26. Med trussel om tvangsauktion af familiens ejendomme og frist sat til 28.


 27. Hver gård havde en del ejendomme og delvis krav på fiskeri i Buada-lagunen.


 28. Holberg blev godsejer og oprettede i 1747 baroniet Holberg af sine ejendomme.


 29. Esbjerggårde bestod endnu ved midten af 1800-tallet af en håndfuld ejendomme.


 30. Han blev til sidst fanget på en af sine ejendomme, da han skulle skaffe penge.


 31. New York er hjemsted for nogle af nationens og verdens mest værdifulde ejendomme.


 32. Det er fortsat blandt kongefamiliens private ejendomme og er ikke ejet af kronen.


 33. Eksplosionen satte uheldigvis ild til de nærliggende ejendomme som Vor Frue Kirke.


 34. Hans kone Helma besluttede at blive i Hannover for at forvalte deres fire ejendomme.


 35. Richard konfiskerede ejendomme, der tilhørte de cyprioter, der havde kæmpet mod ham.


 36. På Collstrops ejendomme i Kolding, Nyborg og Padborg er der ikke kortlagt forurening.


 37. Erik Axelsen købte den Tyske Ordens ejendomme i Sverige år 1467, deriblandt Årsta slot.


 38. Det drejede sig om seks ejendomme i beliggende Visborg Sogn, hvoraf nogle var små gårde.


 39. Australiens sidste postbåd leverer post til ejendomme på floden mellem Brooklyn og Spencer.


 40. Ejendomsforholdene: Ved reformationen kom Kronen i besiddelse af kirkens hidtidige ejendomme.


 41. I 1900-1914 blev der opført 17 ejendomme, de fleste med forretninger, bla manufaktur og bageri.


 42. Som følge af disse jordskælv udbetales erstatninger som kompensation for skaderne på ejendomme.


 43. Disse ejendomme er i dag nedrevet, så der ikke længere er bebyggelse mellem Bispetorvet og Skt.


 44. Albanien forblev et isoleret sted, hvor jordejerfamilier styrede over store, private ejendomme.


 45. Stedplaner har retsgivende betydning for de ejendomme, de omfatter, og tinglyses derfor på disse.


 46. Ude i riget var det grever, der forvaltede magten i kongens ejendomme (Palatium, senere "Pfalz").


 47. Den nye herskende klasse øgede sin økonomiske magt igennem ejerskab af ejendomme og virksomheder.


 48. På trods af det har både kongen og kirken ejet betydelige dele af Vangedes ejendomme gennem tiden.


 49. Skillelinjer mellem ejendomme i personlig eje blev mærkede med rækker af sten eller jordbarrierer.


 50. Borgen Ålevad var det lokale holdepunkt for biskoppen af Odense, der havde mange ejendomme på Lolland.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Regnbuepladsen, https://da.wikipedia.org/wiki/Odense_Letbane, https://da.wikipedia.org/wiki/Joseon, https://da.wikipedia.org/wiki/Stavanger, https://da.wikipedia.org/wiki/Marriott_International, https://da.wikipedia.org/wiki/Espergærde, https://da.wikipedia.org/wiki/Evangelist_(organisation), https://da.wikipedia.org/wiki/Næstved, https://da.wikipedia.org/wiki/Finland, https://da.wikipedia.org/wiki/Cort_Adelers_Gade, https://da.wikipedia.org/wiki/Skt._Clemens_Torv, https://da.wikipedia.org/wiki/Slægten_Hvides_ejendomme, https://da.wikipedia.org/wiki/Sorrento, https://da.wikipedia.org/wiki/Nysted_franciskanerkloster, https://da.wikipedia.org/wiki/Brødeskovparken, https://da.wikipedia.org/wiki/Bages_(Pyrénées-Orientales), https://da.wikipedia.org/wiki/Republikken_Venedigs_økonomiske_historie, https://da.wikipedia.org/wiki/Den_danske_guldalder, https://da.wikipedia.org/wiki/Toldsagen_2013-15_om_Færøernes_finansminister, https://da.wikipedia.org/wiki/Københavns_brand_1728, https://da.wikipedia.org/wiki/Killerup, https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_førindustrielle_bebyggelse, https://da.wikipedia.org/wiki/Slottsparken, https://da.wikipedia.org/wiki/Thailand, https://da.wikipedia.org/wiki/Nauru, https://da.wikipedia.org/wiki/Ludvig_Holberg, https://da.wikipedia.org/wiki/Vejbyer_i_Danmark, https://da.wikipedia.org/wiki/Marcus_Tullius_Cicero, https://da.wikipedia.org/wiki/New_York_City, https://da.wikipedia.org/wiki/Balmoral_Castle, https://da.wikipedia.org/wiki/Kurt_Schwitters, https://da.wikipedia.org/wiki/Kongeriget_Cypern, https://da.wikipedia.org/wiki/Collstrop, https://da.wikipedia.org/wiki/Erik_Axelsen_(Thott), https://da.wikipedia.org/wiki/Hadsunds_historie, https://da.wikipedia.org/wiki/Hawkesbury_River, https://da.wikipedia.org/wiki/Bylderup-Bov, https://da.wikipedia.org/wiki/Holland, https://da.wikipedia.org/wiki/Albaniens_historie, https://da.wikipedia.org/wiki/Byplanlægning_i_Danmark, https://da.wikipedia.org/wiki/Frankerriget, https://da.wikipedia.org/wiki/Mexicanske_revolution, https://da.wikipedia.org/wiki/Vangede, https://da.wikipedia.org/wiki/Godsted

Ejendommen i en sætning

Ejendommen er en bøjningsform af ejendomme, herunder finder du eksempelsætninger for ejendommen.


 1. Nordøst for ejendommen blev gaden Nitivej anlagt.


 2. Restauratør Søren Fisker købte ejendommen i 1993.


 3. I 1963 overtog Lyngby-Taarbæk Kommune ejendommen.


 4. I 1942 blev ejendommen moderniseret ved Palle Suenson.


 5. Salget blev aflyst, og de franske købere fik ejendommen.


 6. Arnstedt ejendommen og rev den ene etage og en længe ned.


 7. Da hun fik at vide, at han var død forlod hun ejendommen.


 8. Elevforeningen ejer bla ejendommen Baksås i Nissedal i Norge.


 9. Det år solgte Chauvel også ejendommen ved Canning Downs South.


 10. I 1600 blev ejendommen købt af Baglion de la Dufferie-familien.


 11. Den 20-årige lejeaftale på ejendommen med senderen udløb den 1.


 12. Der var et pariserhjul, en dyrepark og en biograf på ejendommen.


 13. Ved Johans død kom ejendommen til rigsråd Peder Oxe til Nielstrup.


 14. Desuden kunne der ydes tilskud til opførelse af bygninger på ejendommen.


 15. Omkring 1880 udstykkede Ramm ejendommen og anlagde flere nye gader på den.


 16. Den som overtager en ejendom på odel, har bo- og driftspligt på ejendommen.


 17. Altobelli bad ham ikke forstyrre lejerne igen, og Manson forlod ejendommen.


 18. Odelsløsning må kræves inden seks måneder fra salget af ejendommen er tinglyst.


 19. I 1884 begyndte han udstykningen af de 50 tønder land, der hørte til ejendommen.


 20. Derudover afslører en flagstang, at Albaniens ambassade har til huse i ejendommen.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Mariendal_(Frederiksberg), https://da.wikipedia.org/wiki/Skibsklarerergaarden, https://da.wikipedia.org/wiki/Sophienholm_(museum), https://da.wikipedia.org/wiki/Humleore, https://da.wikipedia.org/wiki/Franske_protektorat_Tunesien, https://da.wikipedia.org/wiki/Lucy_Page_Mercer_Rutherfurd, https://da.wikipedia.org/wiki/Gymnastikhøjskolen_i_Ollerup, https://da.wikipedia.org/wiki/Harry_Chauvel, https://da.wikipedia.org/wiki/Château_de_la_Motte-Husson, https://da.wikipedia.org/wiki/Thailand, https://da.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson, https://da.wikipedia.org/wiki/Torsjö, https://da.wikipedia.org/wiki/Statens_Jordlovsudvalg, https://da.wikipedia.org/wiki/Danas_Plads, https://da.wikipedia.org/wiki/Odelsret, https://da.wikipedia.org/wiki/Charles_Manson, https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksholms_Kanal

Ejendommene i en sætning

Ejendommene er en bøjningsform af ejendomme, herunder finder du eksempelsætninger for ejendommene.


 1. Der er formentlig tale om ejendommene Vesterbrogade nr.


 2. Samt at ejendommene kunne sælges på det fri ejendomsmarked.


 3. Mange af ejendommene blev tegnet af arkitekten Thorvald Gundestrup.


 4. Ægtefællen var ofte fraværende og Eva var ansvarlig for forvaltning af ejendommene.


 5. Det vil sige, at arveretten til ejendommene fremover skulle følge de almindelige arveregler.


 6. De dele af ejendommene, der ikke er skrevet testamente for, tilfalder udelukkende mandlige arvinger.


 7. Den tidligere færgehavn i Indre Havn er afviklet, og ejendommene er overgået til kommunen med henblik på byudvikling.


 8. Der er dog mange villakvarterer med haver, og de fleste etagebygninger har grønne områder i tilknytning til ejendommene, og store dele af lokalområdet er skov, mark og enge.


 9. Hun ville hjem til Brandenburg, men kurfyrsten dér rejste krav om en økonomisk godtgørelse fra Sverige, mens det svenske Rigsråd tværtimod ville inddrage hendes apanage og konfiskere ejendommene.


 10. Nogle husejeres taktik med blot at smadre ejendommene for derefter at lade ruinerne henstå som brandfælder og derved forhindre en genbesættelse blev hurtigt politisk og sikkerhedsmæssigt en umulighed.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Saga_Teatret_1938, https://da.wikipedia.org/wiki/Lensafløsningen, https://da.wikipedia.org/wiki/Islands_Brygge, https://da.wikipedia.org/wiki/Eva_Ekeblad, https://da.wikipedia.org/wiki/Saudi-Arabien, https://da.wikipedia.org/wiki/Larvik_Station, https://da.wikipedia.org/wiki/Nykøbing_Falster, https://da.wikipedia.org/wiki/Kristina_af_Sverige, https://da.wikipedia.org/wiki/Nørrebros_Beboeraktion

Ejendommenes i en sætning

Ejendommenes er en bøjningsform af ejendomme, herunder finder du eksempelsætninger for ejendommenes.


 1. Ved den nye matrikulering blev ejendommenes jorder opmålt og deres bonitet takseret.


 2. Foreløbig hjalp man sig for de nye skatters vedkommende ved en omvurdering af det bestående hartkorn under hensyn til ejendommenes værdi.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Vandmølle, https://da.wikipedia.org/wiki/Hartkorn

Ejendommens i en sætning

Ejendommens er en bøjningsform af ejendomme, herunder finder du eksempelsætninger for ejendommens.


 1. Skatten skal udregnes efter ejendommens værdi (taksten).


 2. Derimod toges intet hensyn til den værdipåvirkning, der udgik fra ejendommens beliggenhed.


 3. I januar 2010 blev Scala-bygningen købt af Ejendomsselskabet Norden og ejendommens sidste lejere opsagt.


 4. Museets navn går tilbage til familien Agenstein fra Diemtigtal, der fra 1821 og i næsten 150 år var ejendommens ejere.


 5. Værdien af primærbolig og fritidsbolig skal nedsættes efter krav fra skatteyderne dersom den overstiger 30 % af ejendommens dokumenterede omsætningsværdi.


 6. Værdien af anden bolig (sekundærbolig) og industriejendom skal sættes ned efter krav fra skatteyder nedersom den overstiger 60 % af ejendommens dokumenterede omsætningsværdi.


 7. Statslånene udgjorde 9/10 af ejendommens låneværdi, det vil sige købesummen for jorden med tillæg af udgifterne til opførelse af de fornødne bygninger og til anskaffelsen af den fornødne besætning og inventar.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Skat_i_Norge, https://da.wikipedia.org/wiki/Hartkorn, https://da.wikipedia.org/wiki/Scala_(København), https://da.wikipedia.org/wiki/Agensteinhaus, https://da.wikipedia.org/wiki/Statshusmandsbrug

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ ejendom ejendommelig ››

Generel information om "ejendomme" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet ejendomme som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "ejendomme" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "ejendomme".