Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for fjenden

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet fjenden, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge fjenden i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "fjenden".

Fjenden i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet fjenden i en sætning.


 1. Lad ikke fjenden i fred ..


 2. Vi påførte fjenden meget svære tab ..


 3. Også i 1864 var byen besat af fjenden.


 4. Tyske enheder forfulgte fjenden til Gembloux.


 5. Amerikanske soldater opsøgte kamp med fjenden.


 6. I begge de slesvigske krige var byen besat af fjenden.


 7. Det lykkedes ikke nogen af parterne at nedkæmpe fjenden.


 8. De skal som de første danske soldater møde fjenden i kamp.


 9. For at forvirre fjenden blev små enheder fra Afrika og 20.


 10. Pleasontons angrebsplan gik ud på en omringning af fjenden.


 11. Vi tror på, at fjenden uden tvivl led et knusende nederlag.


 12. Så fandt fjenden et hul og begyndte at løbe gennem åbningen.


 13. Det viste sig at blive en udfordring at sætte af fra fjenden.


 14. Vi havde fået flere meldinger om, at fjenden ville angribe os.


 15. Hvis fjenden var uventet stærk, skulle styrken trækkes tilbage.


 16. Anklagen lød på, at de have mistet 55 feltkøkkener til fjenden.


 17. Halsey ledte efter muligheder for at føre kampen over til fjenden.


 18. En hurtig retræte ville prisgive en stor del af landet til fjenden.


 19. Warwick marcherede nordpå for at møde fjenden, men blev besejret i 2.


 20. I stedet udbrød Lee: Hvis fjenden er her i morgen, må vi angribe ham.


 21. De er åbne bagtil, så de ikke giver dækning for fjenden, hvis de erobres.


 22. Han opbragte købmændene i Holland ved at forbyde deres handel med fjenden.


 23. I den forbindelse lykkedes det fjenden igen at få fæste i panserfæstningen.


 24. Senere kundgjorde Jesus menneskesønnens udlevering til fjenden (Mark 8,31}.


 25. Vore egne fly har været storartede i deres uophørlige banken løs på fjenden.


 26. Unionens højre fløj brød sammen og Bragg’s hær kom tæt på at udslette fjenden.


 27. Formålet med dem var ifølge Montgomery, at "inddrage fjenden i uophørlige kampe.


 28. Begge sider regnede med, at de havde påført fjenden mere skade end tilfældet var.


 29. Ifølge Froissart angreb englænderne fjenden, særligt hestene, med et regn af pile.


 30. De to kolonner kæmpede med fjenden ved Buzzard Roost (Mill Creek Gap) og ved Dug Gap.


 31. Efter det første ildoverfald på fjenden må cykeldelingen fortrække over hals og hoved.


 32. Det lykkedes ham at få fjenden ud af landet, så krigen førtes i de sydlige Nederlande.


 33. Hæren havde lidt et alvorligt nederlag ved ikke at kaste fjenden ud af sine stillinger.


 34. Kristiansten fæstning blev bygget til at forsvare Trondheim mod fjenden fra øst Sverige.


 35. Trods det vandt den en fuldstændig sejr, slog fjenden på flugt og tilføjede den store tab.


 36. En efter en dræbes mændene, mens de desperat kæmper mod fjenden og venter på forstærkninger.


 37. Den japanske flåde beskyttede sig i havn og kom ud med stor styrke for at kæmpe med fjenden.


 38. Hvis man ønsker at skade eller dræbe en person, kan man sy en dukke, som forestiller fjenden.


 39. Foran fæstningsværkerne ligger glacis og esplanader, der er bar mark uden dækning for fjenden.


 40. Stuart og hans kavaleri, hvilket efterlod Lee med en ufuldstændig indsigt i hvor fjenden stod.


 41. Under større søslag bandt vikingernes deres skibe sammen og sejlede langsomt frem mod fjenden.


 42. Herved skulle fjenden hindres i at gennemføre en hurtig og planmæssig fordeling af reserverne.


 43. Når selve angrebet iværksættes gælder det om at have troppeoverlegenhed i forhold til fjenden.


 44. I en hast får han gjort flåden kampklar, og i 1380 tilføjer han fjenden det afgørende nederlag.


 45. Herefter vil vi dreje mod det fremskudte område ved Tulagi for at beskyde og torpedere fjenden.


 46. Ved daggry opdagede de, at de var i en isoleret position for tæt på fjenden og trak sig tilbage.


 47. I en ny handelskrig med England 1664—1667 viste hollænderne under Ruyter sig fjenden jævnbyrdig.


 48. Marius fulgte forsigtigt efter og holdt afstand fra fjenden, men nøje følgerde dennes bevægelser.


 49. Angreb efter opmarch er kendetegnet ved, at man har mødt fjenden, og at fronterne er frosset fast.


 50. Man havde den holdning at man endelig afgørende kunne slå fjenden, som nu var indenfor rækkevidde.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Philip_Sheridan, https://da.wikipedia.org/wiki/Første_slag_om_Gaza, https://da.wikipedia.org/wiki/Kolding, https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_om_Belgien_(1940), https://da.wikipedia.org/wiki/Vietnamkrigen, https://da.wikipedia.org/wiki/Aarhus, https://da.wikipedia.org/wiki/Ludvig_14._af_Frankrig, https://da.wikipedia.org/wiki/9._april_(film), https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Gazala, https://da.wikipedia.org/wiki/Gettysburg-kampagnen, https://da.wikipedia.org/wiki/Søslaget_ved_Guadalcanal, https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_om_Tulagi_og_Gavutu-Tanambogo, https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Romani, https://www.dr.dk/nyheder/indland/casper-er-danmarks-stoerste-krigshelt-mange-af-os-ville-i-krig-det-fik-vi-ud-af-det, https://da.wikipedia.org/wiki/Felttoget_på_Admiralitetsøerne, https://da.wikipedia.org/wiki/Vinterkrigen, https://da.wikipedia.org/wiki/William_Halsey,_Jr., https://da.wikipedia.org/wiki/Den_fransk-preussiske_krig, https://da.wikipedia.org/wiki/Richard_Neville,_16._jarl_af_Warwick, https://da.wikipedia.org/wiki/James_Longstreet, https://da.wikipedia.org/wiki/Voldanlæg, https://da.wikipedia.org/wiki/Nederlandenes_historie, https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Verdun, https://da.wikipedia.org/wiki/Jesus_Kristus_i_Det_Nye_Testamente, https://da.wikipedia.org/wiki/Operation_Goodwood, https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_øst_for_Salomonøerne, https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Poitiers_(1356), https://da.wikipedia.org/wiki/Atlanta-kampagnen, https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Gettysburg,_anden_dag, https://da.wikipedia.org/wiki/Trondheim, https://da.wikipedia.org/wiki/Manuel_1._(Østrom), https://da.wikipedia.org/wiki/Til_sidste_mand, https://da.wikipedia.org/wiki/Voodoo, https://da.wikipedia.org/wiki/Vikingetid, https://da.wikipedia.org/wiki/Østfronten_under_1._verdenskrig, https://da.wikipedia.org/wiki/Angreb, https://da.wikipedia.org/wiki/Venedig, https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Savoøen, https://da.wikipedia.org/wiki/Andet_slag_ved_Bull_Run, https://da.wikipedia.org/wiki/Kimbrertoget, https://da.wikipedia.org/wiki/Operation_Overlord

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ fjendelige fjendens ››

Generel information om "fjenden" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet fjenden som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "fjenden" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "fjenden".