Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for former

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet former, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge former i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "former".

Former i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet former i en sætning.


 1. Yngleknopper findes i flere former.


 2. Man regner med 2 forskellige former.


 3. Der findes to former for vaccination.


 4. Nye former bliver afprøvet på et sted.


 5. Kapper er forskellige former for slag.


 6. Byen har også andre former for kultur.


 7. Nye former for handelskontrakter opstod.


 8. Der findes mange former og navne for rev.


 9. Indenfor selvforsyning er der flere former.


 10. Begge former er ret almindelige hos planter.


 11. Traditionelle operaer består af to former for sang:.


 12. Den var lokalt orienteret og forekom i mange former.


 13. De runde former fra øerne går igen i stationens tage.


 14. Stilen er storslået og selvsikker med kompakte former.


 15. Det må dog indrømmes at visse former ikke bliver vist.


 16. Der kan ikke være to forskellige former for medicin - konventionel og alternativ.


 17. Sikkerheden og virkningen af manger former for alternativ behandling er omstridt.


 18. Desuden skal hun være ikke-ryger og hun må ikke indtage nogen former for medicin.


 19. Skotsk lov har tre former for domstole: civile, kriminelle og heraldiske domstole.


 20. I Rom indeholdt alle former for sociale kontrakter en forventning om en modydelse.


 21. Der eksisterer forskellige former for liv, feks planter, dyr, svampe, protister, arkæer og bakterier.


 22. Eksilet i Babylonien gjorde, at de religiøse former forandredes, især ved tabet af Jerusalems tempel.


 23. Kritikken var især rettet mod ideen om historiske fremskridt hen imod højere former for civilisation.


 24. Det bør ikke glemmes, at træagtige former også fandtes hos kultidens padderok- og ulvefodsfamilierne.


 25. Den fremstilles ofte af svækkede eller dræbte former for mikrober, dets toksiner eller dens proteiner.


 26. Gothic metal-bands kendt for, at indføre den gotiske musikstil til forskellige former for heavy metal.


 27. Gennemkomponerede lieder var usædvanlige frem til Schubert, men han komponerede i samtlige tre former.


 28. De forskellige stater styredes væsentlig ens, men hvert sted holdt på sine gamle love og gamle former.


 29. Det følgende er en liste over udstyr som ofte benyttes til forskellige former for campingaktiviteter:.


 30. Der findes flere forskellige former for spektroskopi, bla infrarød (IR), massespektrometri (MS) og NMR.


 31. Acetylgruppe, afledt af eddikesyre, er grundlæggende for biokemien i praktisk talt alle former for liv.


 32. Det drejer sig i hovedsagen om forældede former, som stadigvis finder deres brug for stilistiske formål.


 33. Et vægmaleri fra et af de såkaldte hellig-huse viser nederst en række former, der kunne tolkes som huse.


 34. Licens og koncessioner og alle former for monopoler kan tilsvarende give anledning til en knaphedsrente.


 35. Pilespidser blev typisk fremstillet af jern i flere former og dimensioner afhængigt af, hvor de var lavet.


 36. I byarkitekturen kan man finde neoromanske former, nygotisk stil, florentinsk og romersk renæssance samt franske motiver.


 37. Dyrket emmer har siden udviklet sig til former med nøgne kerner, hvor særlig Durumhvede stadig bliver dyrket i stor stil.


 38. Ved alle former for diabetes er produktionen af hormonerne ustabil, så blodsukkeret ikke justeres regelmæssigt i kroppen.


 39. Men på billedstenene findes ifølge Andrén omtrent de samme former for dyr og genstande, som man finder i bådgravene, dvs.


 40. Det er de ikke-menneskelige former for eksistens, og det kan altså være alt fra encellede organismer til super-computere.


 41. Psykoanalysen blev startskuddet til udviklingen af forskellige former for psykoterapi der primært baserede sig på samtale.


 42. Denne praksis fortsatte indtil produktionen blev mekaniseret, og smør blev herefter fremstillet i mindre dekorative former.


 43. Blandt andre former for rekreativt brug er indenfor pyroteknik, såsom George Gobles femsekunders tænding af barbecuegrills.


 44. Den osmanniske nationalisme ytrede sig i det hele i ret skarpe former over for ikke-tyrkiske folk inden for rigets grænser.


 45. Blandt de forskellige former for 'grøn' havkraft er tidevandsenergi, havstrømkraft, saltkraft, havvarmekraft og bølgeenergi.


 46. En kunstart, der er særligt udviklet i Botswana, er fremstilling af forhæng og kappeagtige dragter af dyreskind af forskellige slags, der sys sammen i kunstfærdige former.


 47. Andre traditionelle islamiske festdage, som Muhammeds fødselsdag og Ashura (vigtig for shiiterne), tolereres, hvis blot de fejres under private former og i mindre grupper.


 48. Efter verdenskrigens afslutning i 1918 og frem til år 1935 dyrkede man på ny sport i Måløv uden at der dog foreligger skriftlige kilder under hvilke former, dette foregik.


 49. Ud over den iltdannende fotosyntese findes der hos visse bakterier (feks Purpurbakterier og Grønne svovlbakterier) desuden forskellige former for anoxygen fotosyntese (dvs.


 50. Der blev vekslet mellem de to former for grunde, således at der skiftevis var bebyggelse og køkkenhave, både inden for samme kvarter og i forhold til tilstødende kvarterer.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ formentlig formere ››

Generel information om "former" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet former som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "former" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "former".