Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for fortæller

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet fortæller, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge fortæller i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "fortæller". Derudover viser vi også hvordan forskellige bøjninger af fortæller kan bruges, de bøjninger som vi også har eksempelsætninger til er: fortællere, fortælleren, fortællerens, fortælleres, fortællerperson, fortællertekniske og fortællertradition. Hvis du klikker på bøjningen af fortæller, som du er interesseret i, kommer du til listen med eksempelsætninger for den pågældende form.

Fortæller i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet fortæller i en sætning.


 1. Et sagn fortæller om Irske St.


 2. Han fortæller dog ingen om dem.


 3. Omvendt fortæller han i Sutta Nipata nr.


 4. Kvinden der fortæller om husets historie.


 5. De fleste historier fortæller at Parley P.


 6. Snorre Sturlason fortæller i Gylfaginning:.


 7. Hvad dette blót indebar fortæller han ikke.


 8. I kapitel 6 fortæller Clamence, han under 2.


 9. Rimbert fortæller i Ansgars Levned følgende:.


 10. Han fortæller om en rejse mod øst til Sverige.


 11. Om baggrunden for sit holdningsskift fortæller han:.


 12. Fire kvinder fortæller hver en historie foran kameraet.


 13. Den fortæller også om danskenes holdning og handlinger.


 14. En Historical Marker ved landevejen fortæller om stedet.


 15. Den linje fortæller en hel del om folkesjælen i Göteborg.


 16. Selv fortæller Luther dog, at indsigten kom, mens han sad in cloaca (= på lokum).


 17. Produktionsplanen fortæller feks også hvilken rækkefølge scenerne skal optages i.


 18. Bælgtegn er to forskellige tegn, der fortæller om, hvornår man skal vende bælgen.


 19. Han møder Måvens og Stalin, og Måvens fortæller, at han har opgivet revolutionen.


 20. Han fortæller, at der hvert niende år i januar i Lejre blev afholdt en stor fest.


 21. Myterne fortæller både om et kosmisk rum og en kosmisk tid og om oprindelsen af alting en kosmogoni .


 22. Samtidig er der besøg af medlemmer af Københavns Astronomiske Forening, der fortæller om deres hobby.


 23. Også denne film, der fortæller samernes historie, blev nomineret til en Oscar og blev en stor succes.


 24. Et sagn fortæller, at to tredjedele af befolkningen omkom under Den sorte død i midten af 1300-tallet.


 25. Han fortæller i sin bog, hvordan han på en kilometers afstand hørte de første skrig og skud fra lejren.


 26. Allan fortæller, hvordan han tog ud og sejle for at komme på afstand fra det aalborgensiske narkomiljø.


 27. Den super-alvidende fortæller som ved stort set alt om verdens gang og de medvirkende personers tanker.


 28. Axel Salto fortæller i sin mindekronik om Lundstrøm i Berlingske Aftenavis 1950 om denne tid i Cagnes:.


 29. Runetekster og stednavne fortæller dog, at kvinder kunne have en ganske fremtrædende rolle i samfundet.


 30. Historien fortæller videre, at en dag gik en bonde ind i en bestemt grotte for at hente en bortløben ko.


 31. Det fortæller hun Gisle, og han indser, at det må være Torgrim og hans mænd, der stod bag det feje drab.


 32. Hun fortæller ham om en gruppe sværd, der er placeret ved Sigarsholm, og at ét af dem var noget særligt.


 33. I bogen fortæller han om sin barndom, der var meget turbulent, sit alkoholmisbrug og sin tid i MC Einar.


 34. Poppea kommer ind til Nerone og fortæller ham, at Seneca hævder at være magten bag den kejserlige trone.


 35. Drengene fortæller også om at være tvilling, og det upraktiske i at have samme smag i forhold til piger.


 36. Dommerbogen fortæller hvorledes israelitterne var i krig mod omgivende folk som filistrene, moabitterne og midjanitterne.


 37. Tilsvarende fortæller de flerårige planter ofte mest om jordens tilstand, som den var, da planterne etablerede sig i den.


 38. Den nordiske mytologi, sagaerne og den norrøne litteratur fortæller om den skandinaviske kultur og religion gennem helte.


 39. Sophus Neumann fortæller Eventyret "Sommerfuglen" er en dansk dokumentarisk optagelse fra 1906 instrueret af Peter Elfelt.


 40. Her fortæller Museum Vestfyn historien om både bolig-, sølvvareproduktion og have samt naturligvis også om familien Ernst.


 41. Dirac fortæller selv om hvor stort et indtryk det gjorde på ham, da han blev bekendt med Bohrs teori for atomets struktur.


 42. Der er ikke nogen i bøgerne der fortæller hvor gammel hun er, men der er 111 års forskel mellem hende og hendes to brødre.


 43. I 2006 udgav forfatteren Andrea Maria Schenkel en roman med titlen Tannöd, hvori hun fortæller historien om Hinterkaifeck.


 44. Om Haralds fader Gorm (eller Vurm, orm) fortæller en dansk biskop til den tyske krønikeskriver Adam af Bremen, at han var.


 45. Agrippina er bestyrtet, indtil Ottone diskret fortæller hende, at han meget hellere vil have den skønne Poppea end tronen.


 46. Ikke bare er deltagerne meget uens, men deres fortællinger er også helt forskellige, og deres personlighed er vist i deres valg af historier og måden, de fortæller dem på.


 47. I sin fuldskab fortæller han om sine kærlighedseventyr, men da han kommer for skade at røbe, at han er gift, smider de ham ud uden at give ham lejen i foregiven forargelse.


 48. Den hedder "Mennesket og Havnen" og viser forskellige genstande og fortæller bla om kvægdrifterne, som i tidligere tider gik hen over Fyn til Assens Havn som overfartssted.


 49. To kvinder fortæller, at de om dagen har hørt præsten og karlen i et skænderi, men at de ikke kunne se noget, kun høre skænderiet, da "diget var for højt og hækken for tæt!


 50. Sagnet fortæller bland andet, hvordan han i stormvejr tændte ild på stranden eller anbragte en lygte oppe i sin gårds tårn, så søfolk troede, at de var kommet forbi Skagen.

Fortællere i en sætning

Fortællere er en bøjningsform af fortæller, herunder finder du eksempelsætninger for fortællere.


 1. Fremvisninger foregår med vidende frivillige fortællere fra tidligt i juni til midten af oktober.


 2. Tidligere var der anvendt fortællere som Watson og Hastings, der var den store detektivs fortrolige, men i øvrigt mest bragte læseren på vildspor.


 3. Denne form for litteratur er ofte præget af fortællegreb som fragmentering, metafiktion, upålidelige fortællere og den tematiserer ofte både historiske og politiske emner.


 4. Begrundelsen er ledsaget af et citat: ”Blicher er ikke bare den første af den danske litteraturs store fortællere, han er en af de få tragiske digtere, den danske litteratur overhovedet har”.


 5. I England hjalp Geoffrey Chaucer med at etablere middelengelsk som et litterært sprog med Canterbury-fortællingerne, der indeholdt et bredt udvalg af fortællere og historier (hvoraf nogle var oversat fra Boccaccio).

Fortælleren i en sætning

Fortælleren er en bøjningsform af fortæller, herunder finder du eksempelsætninger for fortælleren.


 1. Archie Goodwin er fortælleren i alle Nero Wolfe historierne og en central figur i dem.


 2. Flere digte havde en rammefortælling, hvor fortælleren henvendte sig direkte til tilhørerne.


 3. I kapitlet Hjemfalden kommer der flere historier-i-historien, hvor Zacharias er fortælleren.


 4. Om lørdagen venter fortælleren forgæves på at kæresten kommer, men fortælleren må gå alene i seng.


 5. I kapitel 4 gør fortælleren sig moralske overvejelser mht selvmord, skyld og domfældelse, sandhed og løgn og uforskammet opførsel.


 6. Denne fungerer gennem sin dagbog som fortælleren og dramaet fortættes, da det viser sig, at hun er blevet gravid med Laust som faderen.


 7. I mange passager følger fortælleren Fanny meget tæt, så hun på sin vis bliver "medfortæller" uden at have fuld indsigt i det, der foregår omkring hende.


 8. I løbet af fortællingen opstår der et særligt spændingsfelt, hvor læseren får mulighed for at undersøge tegn på, at fortælleren efterhånden erkender sin rolle.


 9. Han var fortælleren i sine egne Super Carla-film, hvor hans datter Sara var hovedpersonen, og i de danske udgaver af filmene Emil fra Lønneberg og Alfons Åberg.


 10. Det er imidlertid normalt ikke ”tilladt” direkte at lyve om faktiske hændelser i en dagbog, fordi læseren vil føle sig bedraget, ikke blot af fortælleren, men også af forfatteren.


 11. Idet balladen forsætter i andet strofe, udtrykker fortælleren, hvor træt og nedslået, han er, af sine gerninger (May falder ind på guitar og efterligner klaverets øverste stemme efter 1:50).


 12. Næste dag om søndagen håber fortælleren at møde kæresten ved kirken, men der kommer kæresten heller ikke.Indirekte beskrives jeg-fortælleren som en kvinde gennem blandt andet "flettede mit hår".


 13. Ved at anvende dagbogsformen med en registrerende fortæller i centrum, får fremstillingen en karakter af pålidelighed, idet fortælleren forventes at fremstille det forløb, han eller hun virkelig har iagttaget.

Fortællerens i en sætning

Fortællerens er en bøjningsform af fortæller, herunder finder du eksempelsætninger for fortællerens.


 1. År senere kan en forvrænget version have startet hekseprocessen mod hans mor, da fortællerens mor konsulterer en dæmon for at lære, hvordan man rejser i rummet.


 2. I teksten til denne del refereres der til en række klassiske figurer og begreber, herunder Scaramouche, fandango, Galileo Galilei, Figaro og Bismillah, mens rivaliserende grupper kæmper om fortællerens sjæl.

Fortælleres i en sætning

Fortælleres er en bøjningsform af fortæller, herunder finder du eksempelsætninger for fortælleres.


 1. En hastig serie af rytmiske og harmoniske ændringer introducerer en opera-agtig mellemsektion, der indeholder størstedelen af den gennemarbejdede flerspors-vokal, der beskriver fortælleres nedstigning til helvede.

Fortællerperson i en sætning

Fortællerperson er en bøjningsform af fortæller, herunder finder du eksempelsætninger for fortællerperson.


 1. Gennem hele hendes karriere følger en fortællerperson, 'Che', hende, og han sætter konstant et kritisk lys over hendes bedrifter.

Fortællertekniske i en sætning

Fortællertekniske er en bøjningsform af fortæller, herunder finder du eksempelsætninger for fortællertekniske.


 1. En forklaring den accepterede er, at de valgte formen fordi den bød på fortællertekniske udfordringer: Enkle skikkelser og klare konflikter.

Fortællertradition i en sætning

Fortællertradition er en bøjningsform af fortæller, herunder finder du eksempelsætninger for fortællertradition.


 1. I den germanske fortællertradition eksisterede der en sagncyklus om kongesønnen Sigurd, hans ægteskab med den burgundiske prinsesse Krimhild, hans forhold til valkyrien Brynhild og hans fald.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ fortællende fortælles ››

Generel information om "fortæller" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet fortæller som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "fortæller" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "fortæller".