Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for frontfremspringet

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet frontfremspringet, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge frontfremspringet i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "frontfremspringet".

Frontfremspringet i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet frontfremspringet i en sætning.


 1. I stedet endte slaget tre uger senere med Models ordnede tilbagetog fra frontfremspringet.


 2. De var til gengæld heller ikke i stand til at presse israelerne tilbage fra frontfremspringet ved Bashan.


 3. SS panserkorpset blev indsat langs den nordlige side af frontfremspringet, på Heeresgruppe Süds nordlige front.


 4. Armé evakuerede til sidst frontfremspringet i Unternehmen Büffel i marts 1943 som led i en generel frontforkortning.


 5. Unionens linje holdt stort set stand under stor pres, omend frontfremspringet ved Barlow's Knoll blev løbet over ende.


 6. Efter at have angrebet ud af frontfremspringet ved Maastricht og besejret det belgiske forsvar af Liege, hvilket tvang det 1.


 7. Arme blevet overført fra Rsjev frontfremspringet til Orjol frontfremspringet og skulle rykke frem fra Maloarkhangelsk til Kursk.


 8. Målene for Heeresgruppe Mittes to Panzergrupper var at mødes ved Minsk og forhindre, at den Røde Hær slap væk fra frontfremspringet.


 9. Straks efter Moskva-modoffensiven forsøgtes en række sovjetiske angreb mod frontfremspringet, hver gang med store tab på begge sider.


 10. Den anden "forhåndsmetode" indeholdt en større tysk offensiv gennemført af Heeresgruppe Süd og Mitte mod frontfremspringet ved Kursk.


 11. Holdningerne i generalstaben var splittet, og selv Hitler var bekymret over ethvert forsøg på at afskære frontfremspringet ved Kursk.


 12. I juli indledte Foch en ny offensiv mod frontfremspringet ved Marne, som var opstået ved de tyske angreb, og i august var det fjernet.


 13. Armé, som var placeret i frontfremspringet ved Rzhev, hvorved han sprang forbi mindst 15 generaler med højere anciennitet alene i Heeresgruppe Mitte.


 14. Mens Panzergrupperne angreb, gik infanteriet i Heeresgruppe Mitte frem mod frontfremspringet og omringede til sidst de sovjetiske tropper ved Bialystok.


 15. Især var det var det indledende sovjetiske fremstød ikke i stand til at udjævne frontfremspringet ved Rzhev, som blev forsvaret af adskillige divisioner i Armegruppe Mitte.


 16. Hvis han havde håbet at opnå en fordel ved at vente på forstærkninger, havde han taget grundigt fejl: Den Røde Hærs styrke i frontfremspringet voksede rent faktisk langt hurtigere end angribernes.


 17. Panzergruppe 3 brød gennem fronten dér, hvor de to nordlige sovjetiske fronter mødtes nord for frontfremspringet og krydsede Nemunas floden (Njemen), mens Panzergruppe 2 krydsede den vestlige Bug længere mod syd.


 18. Inden slaget ved Kursk havde Model forudset muligheden af et sovjetisk angreb i frontfremspringet ved Orel og havde (uden at OKH vidste det) bygget omfattende defensive stillinger for at kunne imødegå et sådant angreb.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Walter_Model, https://da.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippur-krigen, https://da.wikipedia.org/wiki/Det_tredje_slag_om_Kharkov, https://da.wikipedia.org/wiki/Gettysburg-kampagnen, https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_om_Belgien_(1940), https://da.wikipedia.org/wiki/Østfronten_under_2._verdenskrig, https://da.wikipedia.org/wiki/Operation_Barbarossa, https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_om_Moskva, https://da.wikipedia.org/wiki/Vestfronten_i_1._verdenskrig

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ frontfremspring frontgreb ››

Generel information om "frontfremspringet" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet frontfremspringet som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "frontfremspringet" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "frontfremspringet".