Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for geografien

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet geografien, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge geografien i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "geografien". Derudover viser vi også hvordan forskellige bøjninger af geografien kan bruges, de bøjninger som vi også har eksempelsætninger til er: geografiens. Hvis du klikker på bøjningen af geografien, som du er interesseret i, kommer du til listen med eksempelsætninger for den pågældende form.

Geografien i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet geografien i en sætning.


 1. Renæssancenn bragte også nyt liv i geografien.


 2. I geografien er steppe (som kommer af russisk: степь) en slette uden træer.


 3. De rumlige sammenhænge er meget vigtige i geografien, og man bruger landkort som et værktøj.


 4. Dette skyldtes bla, at Centralmagterne på grund af geografien nemmere kunne flytte tropper mellem krigsskuepladserne.


 5. Filmen søger gennem sin rejse i geografien at vise sammenhængen mellem arbejdskraft, energi og maskiner, levevilkår og økonomi.


 6. Politiske økologer bruger primært metoder fra geografien og antropologien og insisterer på en triangulering af metoder og kilder.


 7. I hovedsagen stod geografien i 1700-tallet i stampe, og Hübners Vollständige Geographie svarede i alt væsentligt til de gamle kosmografier.


 8. Imidlertid skete der indirekte et stort arbejde for geografien ved naturvidenskabernes, etnografiens og statistikkens begyndende opblomstring.


 9. På grund af udstrækningen og geografien, kan dammen opfattes som tre søer, der strækker sig over en længde på knap 6 km og på visse steder en bredde op til 1 km.

Geografiens i en sætning

Geografiens er en bøjningsform af geografien, herunder finder du eksempelsætninger for geografiens.


 1. Klimaet kaldes i geografiens terminologi subtropisk.


 2. Især for geografiens vedkommende af essentiel betydning for Nederlandene som handelsøkonomisk stormagt.


 3. Middelalderen viser for geografiens, som for de fleste andre videnskabers vedkommende, navnlig i sin første tid en tilbagegang.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ geografi geografisk ››

Generel information om "geografien" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet geografien som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "geografien" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "geografien".