Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for grundlagde

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet grundlagde, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge grundlagde i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "grundlagde". Derudover viser vi også hvordan forskellige bøjninger af grundlagde kan bruges, de bøjninger som vi også har eksempelsætninger til er: grundlagdeet og grundlagdes. Hvis du klikker på bøjningen af grundlagde, som du er interesseret i, kommer du til listen med eksempelsætninger for den pågældende form.

Grundlagde i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet grundlagde i en sætning.


 1. De grundlagde bandet i 1978.


 2. I 1684 grundlagde Christian 5.


 3. Disse syv stater grundlagde den 4.


 4. Henriksen som grundlagde H+H Beton.


 5. Hans far grundlagde Coloplast i 1957.


 6. Georg Merck grundlagde Merck & Co.


 7. Linde grundlagde virksomheden Linde AG.


 8. Schweizergarden grundlagde Pave Julius 2.


 9. Han grundlagde også den analytiske geometri.


 10. I 1949 grundlagde Zuse virksomheden Zuse KG.


 11. Og det var ham, der grundlagde den første højskole.


 12. Her grundlagde de så deres hovedstad, Tenochtitlan.


 13. Nogle af dem der bosatte sig i Athen grundlagde AEK.


 14. I 2005 grundlagde han Ferratum og har været dets adm.


 15. I 1425 grundlagde han Katholieke Universiteit Leuven.


 16. I 1732 grundlagde Frankrig den første faste bevæbnede post i Indiana i Vincennes.


 17. Brødrene Grimm samlede tyske folkeeventyr og grundlagde den tyske sprogforskning.


 18. Det er bygget af købmand konsul Sørensen, som også grundlagde færgestedet i 1854.


 19. Albert erobrede tillige øen Øsel (Saaremaa) og grundlagde et bispedømme her 1227.


 20. I 1834 grundlagde han Norske Universitets- og Skole-Annaler, som han udgav i 6 år.


 21. De oprettede handelsruter til Nord-Sibirien, forbi Uralbjergene og byen Mangazeja, som de grundlagde.


 22. Millioner forlod de britiske øer og grundlagde De forenede Stater, Canada, Australien og New Zealand.


 23. Senere, da Augustus grundlagde Romerriget, omtalte romerne Middelhavet som Mare Nostrum ("Vores Hav").


 24. Således grundlagde han en gren af den schweiziske kunstindustri, som kun blev afløst af fotografering.


 25. På Otto Wagners kontor lærte han Joseph Maria Olbrich at kende; de grundlagde i 1897 Wiener Secession.


 26. Jan Kazimierz Sapieha den Yngre grundlagde Sapieha Slot i Vilnius, tegnet af Pietro Perti fra Italien.


 27. I 1800 flyttede Riegels med sin hustru til Sorø, hvor han grundlagde en privatskole, Sorø Læreinstitut.


 28. Mange af Kings tidlige indspilninger var produceret af Sam Phillips, der senere grundlagde Sun Records.


 29. I industrialiseringens tid grundlagde den tyske apoteker August Oetker virksomheden Oetker i Bielefeld.


 30. Franz II grundlagde i 1804 kejserriget Østrig og tilegnede sig som Franz I titlen som Kejser af Østrig.


 31. Den første retskrivning baseret på hans principper kom i 1907 og grundlagde det som i dag hedder bokmål.


 32. I 762 grundlagde kaliffen Al-Mansur en ny hovedstad Bagdad i gammelt persisk område (det nuværende Irak).


 33. Det bibliotek han grundlagde på Vivarium virkede via mellemstationerne Rom og Bobbio langt over Alperne".


 34. I Madrid dekorerede hun en natklub og grundlagde Casa Sonia, hvor hun solgte sine interiør- og tøjdesigns.


 35. I stedet grundlagde han det kortlivede Parti National Arabe samme år, men opløste det dog igen kort efter.


 36. Et par år senere havde de fleste stammer i det Indre Mongoliet underkastet sig manchuerne, som grundlagde Qing-dynastiet.


 37. Tidligt i 800-tallet grundlagde lokale slaviske stammer en by som blev kaldt "Berolina", som betyder "en dam på en flod".


 38. Dette var jæger og samler samfund, og selv om de ikke grundlagde velstående bosættelser, dannede de organiserede samfund.


 39. I 1967 grundlagde Iommi gruppen Polka-Tulk sammen med de gamle klassekammerater Geezer Butler, Bill Ward og Ozzy Osbourne.


 40. Jøderne ønskede at holde sammen, så kongen gav dem den forladte gård Gelballe, hvor jøderne grundlagde byen af samme navn.


 41. I 1609 og 1617 slog hollænderne sig ned og grundlagde New Amsterdam i dele af det, som senere blev New York og New Jersey.


 42. De første engelske bosættere kom i 1633 de var puritanere fra Massachusetts, og de grundlagde kolonien Connecticut i 1636.


 43. Kommunistpartiet grundlagde en kommunistisk stat — Folkerepublikken Kina — som gjorde krav på at være det retmæssige Kina.


 44. I 1787 grundlagde frigivne slaver fra London, Amerika og mange britiske kolonier byen Freetown i det nutidige Sierra Leone.


 45. Hamleys er opkaldt efter William Hamley, der grundlagde en legetøjsbutik kaldet "Noas ark" på High Holborn i London i 1760.


 46. Han solgte på eksklusiv basis udgiverrettigheder til The Daily Chronicle og grundlagde "The Imperial Trans Antarctic Film Syndicate", der fik overdraget filmrettighederne.


 47. Efter at denne døde som det sidste medlem af slægten Wittgenstein, blev arven tiltrådt af hans svigersøn Salentin von Sayn, der grundlagde fyrsteslægten Sayn-Wittgenstein.


 48. Instituttet grundlagde den humanistiske og samfundsvidenskabelige idrætsforskning i Danmark og medvirkede til, at den i det følgende årti blev taget op på universiteterne.


 49. I et forsøg på påføre sanhaja-berberne en renere form for islam grundlagde Abdallah ibn Jasin bevægelsen almoraviderne i det som er nutidens Mauritanien og vestlige Sahara.


 50. Baseret på succesen i Norge grundlagde Throne-Holst-familien, som boede i Residence-bygget i Trondheim, i 1916 chokoladefabrikken Marabou i Upplands Väsby udenfor Stockholm.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/S.T.S., https://da.wikipedia.org/wiki/Bornholms_historie, https://da.wikipedia.org/wiki/Amerikanske_borgerkrig, https://da.wikipedia.org/wiki/Enkefru_Plums_Støttefond, https://da.wikipedia.org/wiki/Niels_Peter_Louis-Hansen, https://da.wikipedia.org/wiki/Merck_KGaA, https://da.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linde, https://da.wikipedia.org/wiki/Schweiz, https://da.wikipedia.org/wiki/Fransk_filosofi, https://da.wikipedia.org/wiki/Konrad_Zuse, https://da.wikipedia.org/wiki/Grundtvigianisme, https://da.wikipedia.org/wiki/Mexicos_nationalvåben, https://da.wikipedia.org/wiki/AEK_Athen, https://da.wikipedia.org/wiki/Ferratum, https://da.wikipedia.org/wiki/Engelbert_1._af_Nassau-Dillenburg, https://da.wikipedia.org/wiki/Indiana, https://da.wikipedia.org/wiki/Tyskland, https://da.wikipedia.org/wiki/Hadsund_Centrum, https://da.wikipedia.org/wiki/Terra_Mariae, https://da.wikipedia.org/wiki/Christopher_Holmboe, https://da.wikipedia.org/wiki/Arkhangelsk, https://da.wikipedia.org/wiki/Britiske_Imperium, https://da.wikipedia.org/wiki/Middelhavet, https://da.wikipedia.org/wiki/Johann_Ludwig_Aberli, https://da.wikipedia.org/wiki/Josef_Hoffmann, https://da.wikipedia.org/wiki/Jan_Kazimierz_Sapieha_den_Yngre, https://da.wikipedia.org/wiki/Niels_Ditlev_Riegels, https://da.wikipedia.org/wiki/B.B._King, https://da.wikipedia.org/wiki/Bielefeld, https://da.wikipedia.org/wiki/Østrig, https://da.wikipedia.org/wiki/Norsk_(sprog), https://da.wikipedia.org/wiki/Islams_historie, https://da.wikipedia.org/wiki/Bogtabet_i_senantikken, https://da.wikipedia.org/wiki/Sonia_Delaunay, https://da.wikipedia.org/wiki/Ba'athisme, https://da.wikipedia.org/wiki/Mongoliet, https://da.wikipedia.org/wiki/Berlins_historie, https://da.wikipedia.org/wiki/Portugals_historie, https://da.wikipedia.org/wiki/Tony_Iommi, https://da.wikipedia.org/wiki/Gelballe, https://da.wikipedia.org/wiki/USA, https://da.wikipedia.org/wiki/Connecticut, https://da.wikipedia.org/wiki/Kina, https://da.wikipedia.org/wiki/Londons_historie, https://da.wikipedia.org/wiki/Hamleys, https://da.wikipedia.org/wiki/Endurance-ekspeditionen, https://da.wikipedia.org/wiki/Schloss_Berleburg, https://da.wikipedia.org/wiki/Idrætsforsk, https://da.wikipedia.org/wiki/Afrikas_historie, https://da.wikipedia.org/wiki/Freia

Grundlagdeet i en sætning

Grundlagdeet er en bøjningsform af grundlagde, herunder finder du eksempelsætninger for grundlagdeet.


 1. Til denne Stiftelse knyttedes kort efter enJordbrugskoloni, Emaus kaldet, et Magdalenehjem og et Børneasyl, hvorhos han grundlagdeet Bogtrykkeri, hvorfra han 1.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Lars_Oftedal

Grundlagdes i en sætning

Grundlagdes er en bøjningsform af grundlagde, herunder finder du eksempelsætninger for grundlagdes.


 1. Foreningen HaFraBa grundlagdes i 6.


 2. Slotskapellet grundlagdes da Kong Karl 14.


 3. Letlands Nationalteater grundlagdes den 30.


 4. Året efter grundlagdes biskopstiftet i Oldenburg.


 5. Letlands Telegraf Agentur (LETA) grundlagdes den 5.


 6. Ifølge landets nationalmyte grundlagdes staten den 1.


 7. Ikke mindre end 50 byer grundlagdes derfor på denne tid.


 8. Byen grundlagdes i 1200-tallet og regnes som Ostfrieslands ældste stad.


 9. Det første universitet i Finland grundlagdes af Per Brahe den yngre i 1640.


 10. Samme år grundlagdes Sai Babas Ashram, Prashanti Nilayam (= "den højeste freds bolig").


 11. I 1862 nåede jernbanen til Norden, og i 1905 grundlagdes kystradiostationen Norddeich Radio.


 12. Stockholm grundlagdes i 1200-tallet ved det store borganlæg, som Birger Jarl havde ladet opføre.


 13. I denne periode grundlagdes også den ældste af de kirker, der endnu er i brug, Santa Maria della Croce.


 14. I 1789 grundlagdes Port Cornwallis (nu Port Blair), men mange døde af sygdomme, og den flyttedes nordpå.


 15. Klosteret fik en kort levetid, men i 820 grundlagdes et nyt kloster Sainte-Marie, som stadig findes i dag.


 16. Ikke mindre end fem klostre grundlagdes i Roskilde, og af disse hørte tilmed de tre, helligede Vor Frue, Skt.


 17. Den første engelske bosættelse i den Nye Verden, Jamestown, grundlagdes i 1607 og blev opkaldt efter kong James I.


 18. I Danmark grundlagdes det litterærkritiske tidsskrift Lærde efterretninger som følge af inspiration fra Bayles tidsskrift.


 19. Som svar på disse problemer grundlagdes Foreningen af Yngre Læger (FAYL) i 1904 til at varetage de nyuddannedes interesser.


 20. Neoimpressionismen grundlagdes af pointillisten Georges Seurat i 1890'erne og Paul Signac regnes almindeligvis også med til gruppen.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/HaFraBa, https://da.wikipedia.org/wiki/Slotskapellet_(Oslo), https://da.wikipedia.org/wiki/Letlands_Nationalteater, https://da.wikipedia.org/wiki/Harald_Blåtand, https://da.wikipedia.org/wiki/LETA, https://da.wikipedia.org/wiki/Schweiz, https://da.wikipedia.org/wiki/Byplanlægning_i_Sverige, https://da.wikipedia.org/wiki/Norden_(by), https://da.wikipedia.org/wiki/Turku, https://da.wikipedia.org/wiki/Sai_Baba, https://da.wikipedia.org/wiki/Gamla_stan, https://da.wikipedia.org/wiki/Francavilla_al_Mare, https://da.wikipedia.org/wiki/Andamanerne, https://da.wikipedia.org/wiki/Arles-sur-Tech, https://da.wikipedia.org/wiki/Roskilde, https://da.wikipedia.org/wiki/Virginia, https://da.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bayle, https://da.wikipedia.org/wiki/Klinisk_basisuddannelse, https://da.wikipedia.org/wiki/Neoimpressionisme

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ grundlag grundlaget ››

Generel information om "grundlagde" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet grundlagde som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "grundlagde" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "grundlagde".