Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for hedenskab

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet hedenskab, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge hedenskab i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "hedenskab". Derudover viser vi også hvordan forskellige bøjninger af hedenskab kan bruges, de bøjninger som vi også har eksempelsætninger til er: hedenskaben. Hvis du klikker på bøjningen af hedenskab, som du er interesseret i, kommer du til listen med eksempelsætninger for den pågældende form.

Hedenskab i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet hedenskab i en sætning.


 1. Bandets tekster er stærkt inspireret af naturen, hedenskab og nationalisme.


 2. Vikingernes invasioner i 700- og 800-tallet genindførte hedenskab i Nordøstengland.


 3. Sangteksterne i genren omhandler generelt hedenskab, naturen, fantasy, mytologi og historie.


 4. Unionen, og kristendommens indførelse i Litauen, markerede også afslutningen på hedenskab i Europa.


 5. Grunden til at hedenskab og kristendommen kunne eksistere relativt fredeligt samtidigt helt op til slutningen af 11.


 6. På samme måde faldt etableringen af den centrale kongemagt som politisk institution i Norden sammen med overgangen fra hedenskab til kristendommen.


 7. Et tæt relateret begreb, "pagan metal", bruges ofte synonymt med viking metal, omend pagan metal - som navnet antyder - ofte anlægger et mere bredt fokus på hedenskab.


 8. Hovedparten af Vesteuropas befolkning opfattede måske sig selv som kristne, men deres kristendom var kraftigt blandet op med overlevet hedenskab og det, gejstligheden kaldte overtro.


 9. Hans efterfølger som Østromerske kejser Theodosius fulgte til at begynde med en tolerant linje overfor de ikke-kristne religioner, men i 391 blev alle former for hedenskab alligevel forbudt.


 10. Det er først i overgangstiden mellem hedenskab og kristendom at Odin bliver til den almægtige ’’Alfader’’, som kendes fra de islandske skrifter, og var da ved at glide sammen med den kristne gud.


 11. Den adoptionistiske teologi havde sine rødder i den gotiske arianisme, som benægtede Jesu guddommelighed, og den græsk-romerske hedenskab med helte som Herakles, der opnåede guddommelighed efter sin død.


 12. Sangteksterne i black metal omhandler ofte anti-kristendom, kaos, satanisme, okkultisme og anden hedenskab, men et mindretal af black metal-bands synger også om racistiske, fascistiske eller nazistiske temaer.

Hedenskaben i en sætning

Hedenskaben er en bøjningsform af hedenskab, herunder finder du eksempelsætninger for hedenskaben.


 1. Mere sandsynligt er det, at kongen havde indset, hvordan hedenskaben kunne udløse korstog fra den tyske kejser, Otto 2., (se Jellingstenene), og den smidige redning ville være at konvertere til den nye tro.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ hedensk hedenskabet ››

Generel information om "hedenskab" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet hedenskab som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "hedenskab" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "hedenskab".