Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for indersiden

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet indersiden, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge indersiden i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "indersiden".

Indersiden i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet indersiden i en sætning.


 1. Til gengæld var indersiden så meget rigere udsmykket.


 2. Dermed kan disse bare inspiceres fra indersiden under standsning.


 3. Spejlene er af messing eller kobber, der som regel forsølves på indersiden.


 4. Franklin hævdede at fosfaterne måtte sidde på ydersiden, ikke på indersiden.


 5. De mest almindelige er kraftige handsker med skind på indersiden og stof på ydersiden.


 6. Herefter føres algerne til munden ved hjælp af børster på indersiden af benene, der danner kurven.


 7. De mest almindelige smudshandsker er hvide tynde bomuldshandsker med blå gummiknopper på indersiden.


 8. Der kendes dog lignende granitbånd fra frådstenskirker, men kun på indersiden af muren (ind mod kirkerummet).


 9. Fortænderne er ligesom gnavernes mejselformede, fordi det tynde emaljelag på indersiden hurtigt bliver slidt.


 10. Derved stiger koncentrationen af opløste stoffer på indersiden af membranen i forhold til vilkårene på ydersiden.


 11. De største trykkræfter virker i skridtet af bukserøret og derfor indsvejses der en forstærkningsribbe på indersiden.


 12. I et gravsted ved Paestum i Italien blev der i 1968 fundet en tegning på indersiden af en sarkofag, dateret til det 6.


 13. Det gav mindre tryk på indersiden af kanonløbet, og gjorde kanonerne mere holdbare og muliggjorde finere tolerancer i konstruktionen.


 14. En udbredt måde hos til indhentning af DNA-prøver består i kindskrab, hvorunder en stor vatpind føres op og ned ad slimhinden på indersiden af den undersøgtes kinder.


 15. Transporten drives hovedsageligt af mitokondriernes membranpotential, der skyldes mængden af elektroner på indersiden og hydrogenioner (H) på ydersiden af indermembranen.


 16. Efter kampen måtte han erkende, at hans tanker var omkring et matematisk problem, som han havde forsøgt at løse ved at foretage nogle udregninger på indersiden af den ene målstolpe.


 17. Endvidere er det almindeligt at bruge kroppen til rytmemarkering, først og fremmest håndklap, men også med slag på en phathisi (gedeskind med indersiden ud og spændt fast til læggen.


 18. Mies fandt brugen af simple, retlinede og planlagte former og ren brug af linjer tiltalende, samt udvidelsen af rum omkring og ud over indersiden af bygningen som beskrevet af den hollandske De Stijl gruppe.


 19. Koloniens egentlige grundlæggelse skete i 1671 med det første landkøb fra khoikhoierne (kaldt "hottentotter" af nybyggerne) på indersiden af de oprindelige grænser til fortet, som blev bygget af van Riebeeck.


 20. Murerarbejdet gik stærkt det var afsluttet inden udgangen af 1639 men åbenbart også for stærkt, for allerede i begyndelsen af 1640 begyndte murene at give sig, så man måtte mure ekstra støttepiller på indersiden.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ inderside inderst ››

Generel information om "indersiden" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet indersiden som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "indersiden" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "indersiden".