Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for jævne

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet jævne, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge jævne i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "jævne".

Jævne i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet jævne i en sætning.


 1. Selv overfor jævne kvinder skulle han tage hatten af.


 2. De er meget jævne, og der anvendes langskinnespor, dvs.


 3. Olieniveauet bør derfor kontrolleres med jævne mellemrum.


 4. De faste skribenter op rØST udformer med jævne mellemrum en temaudgivelse.


 5. Den midlertidige kirkes udgifter til inventar blev også holdt på det jævne.


 6. Den jævne bonde har sandsynligvis ikke haft andet end et spyd og et skjold.


 7. Skiftende forhold har bevirket, at lovgivningen med jævne mellemrum er ændret.


 8. Timerne er ofte kaotiske og larmende og eksplosioner forekommer med jævne mellemrum.


 9. Med jævne mellemrum gør andre krav på slægtskab og titler, især en familie i Genova.


 10. Trods den stærke økonomiske vækst fulgte den jævne sydkoreaners levestandard ikke med.


 11. I årene på mandeherberget levede Hitler af at sælge jævne skitser af Wiens attraktioner.


 12. I dag er vulkanen dog roligere, men rører stadig på sig og spyr lava op med jævne mellemrum.


 13. Gennem næsten hele stykket høres et gentagelsesmotiv af As-toner, som kan minde om jævne dryp.


 14. Denne kan så spules ud med jævne mellemrum således, at man undgår, at tunnelen fyldes med sand.


 15. Internt i Vestindisk-guineisk Kompagni var der med jævne mellemrum kritiske røster mod slaveriet.


 16. Men størsteparten af gravene var for jævne folk og indeholdt stadig stadigt kun det mest enkle udstyr.


 17. En anden grund er at japanske regeringsembedsmænd med jævne mellemrum har besøgt Yasukuni helligdommen.


 18. Med jævne mellemrum fik de hjælp af James Bourne, der i modsætning til Tom var blevet optaget i Busted.


 19. Som en redningsplan har byrådet foreslået at jævne en tredjedel af den allerede slemt forfaldne by med jorden.


 20. Med jævne mellemrum blev checks på omkring 50.000 US$ sendt til Staikos i Grækenland, hvor hun havde søgt tilflugt.


 21. Nogle af disse forsøgte med jævne mellemrum at sabotere eller forsøge at sabotere fabrikker, som tog deres arbejde.


 22. Matthesens samarbejder med jævne mellemrum med Thomas Hartmann samt Nikolaj Peyk og Bo Rasmussen kendt fra Østkyst Hustlers.


 23. Et eksempel kan være når der spilles tre jævne slag mod fire jævne slag over en lige lang tidsperiode, for eksempel en takt.


 24. Eftersom motorolien har en rensende funktion, blandes den med tiden med fremmedlegemer og skal derfor udskiftes med jævne mellemrum.


 25. De kan holde vejret mens de sover nede i vandet og må derfor vågne med jævne mellemrum for at stige op til overfladen og trække vejret.


 26. Det viste sig, at Weddellhavet, i modsætning til det forholdsvis grundede Rosshavet (700 m), var et hav med jævne dybder af 4.000—5.000 m.


 27. Fattige eller jævne folk fulgte ikke de skiftende moder som overklassen, og der var langt mindre udvikling i den lavere stands klædedragt.


 28. Ullrich fandt ind i sit jævne tempo, og fik stille og roligt reduceret Armstrongs forspring fra at være over et minut ned til 50 sekunder.


 29. Det var, som om han fra sin første virksomhed på marken og i den friske luft medbragte et fond for hele livet af den jævne mands sunde fornuft.


 30. Selv gudstjenester i privat regi er i praksis forbudt, og det saudiarabiske religiøse politi hævdes med jævne mellemrum at ransage kristne hjem.


 31. Den økonomiske og teknologiske udvikling i denne periode af Sydkoreas historie forbedrede den jævne sydkoreaners muligheder for højere uddannelse.


 32. Mongolernes plyndringer og hærgninger under erobringskrigene førte naturlig til, at den jævne kineser var meget negativt indstillet til Yuán-dynastiet.


 33. Ullrichs styrke i de store etapeløb var hans eminente evner på enkeltstart - og bjergenkeltstart - kombineret med det høje, jævne tempo på bjergetaper.


 34. Fugtigheden fastholdes lettest, når man anbringer bunken eller beholderen på et skygget sted, men det kan blive nødvendigt at vande med jævne mellemrum.


 35. Den sekundære server bliver ikke opdateret direkte, men den kontakter med jævne mellemrum den primære server for at finde ud af, om der er sket ændringer.


 36. Mens jeg lyttede til ham, kunne man faktisk høre den jævne takt af dråber, som faldt oppe på taget, men han hævdede hårdnakket, at han ikke havde hørt det.


 37. Her ville dybdebomber blive rullet ud fra slisker i hækken med jævne mellemrum og samtidig ville mortérer udkaste dybdebomber omkring 40 m ud til hver side.


 38. Derudover findes en mangonel, en bombard og flere såkaldte hagebøsser, der er et tidligt gevær, som alle bliver affyret for de besøgende med jævne mellemrum.


 39. I årene efter operaens første opførelse betød manglen på tjekkiske operaer, at Den solgte brud blev genopført på det provisoriske teater med jævne mellemrum.


 40. Højmiddelalderen (i Danmark ca 1000-1300) : Både jævne og fornemme kvinder bar hoveddug, jævne kvinder ofte opbundet dug, mens fornemme bar løsthængende duge.


 41. Verdensmesterskabet i håndbold for mænd arrangeres af IHF (International Handball Federation), og er afviklet med jævne mellemrum siden 1938 og siden 1993 hvert andet år.


 42. Hvis forstyrrelserne er ensartede og kommer med ret jævne mellemrum (som feks græsning, afbrænding eller oversvømmelse), kan de styre successionen i retning af nye klimaks.


 43. Thurston Moore blev i 2015 udnævnt til adjungeret professor på Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) i København, hvor han med jævne mellemrum afholder workshops og masterclasses.


 44. FilmStationen er en frivillig drevet biograf, der siden sommeren 2007 med jævne mellemrum har forvandlet Lygten Station ved Nørrebro Station i København til en alternativ biograf.


 45. Alle de jævne sletter på Merkur er formet væsentligt senere end Calorisbassinet, som det ses af den betydeligt mindre kratertæthed sammenlignet med tætheden på Caloris-kraterets rand.


 46. I oktober 1883 forstyrrede hans adfærd ved en privat reception i Prag hans venner; i midten af februar 1884 hang hans liv ikke længere sammen, og han viste sig med med jævne mellemrum voldelig.


 47. Hos den jævne del af befolkningen fik Socialdemokratiet stor fremgang, og selv om partiet mistede en del vælgere, da Danmarks Kommunistiske Parti blev stiftet i 1919, blev det landets største parti.


 48. Dialektforskeren Karen Margrethe Pedersen påpegede, at ingen af skuespillerne talte med fynsk dialekt, selvom handlingen udspillede sig på Sydfyn i midten af 1800-tallet, hvor det jævne folk talte med dialekt.


 49. Beethoven sørgede for, at Karl kom i privatskole.Det østrigske retssystem havde en domstol Landrecht til adelen og medlemmerne af Landtafel og andre domstole for borgere og jævne folk, herunder Wiens Civilret.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ jævndøgn jævnede ››

Generel information om "jævne" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet jævne som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "jævne" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "jævne".