Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for krigstjeneste

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet krigstjeneste, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge krigstjeneste i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "krigstjeneste". Derudover viser vi også hvordan forskellige bøjninger af krigstjeneste kan bruges, de bøjninger som vi også har eksempelsætninger til er: krigstjenesten. Hvis du klikker på bøjningen af krigstjeneste, som du er interesseret i, kommer du til listen med eksempelsætninger for den pågældende form.

Krigstjeneste i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet krigstjeneste i en sætning.


 1. Mænd meldte sig ivrigt til krigstjeneste.


 2. Fuchs trådte 1699 i krigstjeneste i Lifland og blev 1704 kaptajn.


 3. Han havde som yngre været i nederlandske og veneziansk krigstjeneste.


 4. Bondeklassen led på grund af høje skatter og udskrivning til krigstjeneste.


 5. Mange af eleverne kom sydfra og kom som voksne til at gøre tysk krigstjeneste.


 6. Marinen var i aktiv krigstjeneste på allieret side allerede fra sommeren 1940.


 7. Fx tjente de lavadelige de højadelige som svende, når der blev udbudt krigstjeneste.


 8. En krigselefant var en elefant, der var trænet og styret af mennesker til krigstjeneste.


 9. Efter oplæring i Heuberg i Tyskland var styrken klar til aktiv krigstjeneste i april 1941.


 10. Constitution blev fritaget fra aktiv krigstjeneste i 1881 og blev derefter museumskib i 1907.


 11. To af hans sønner gik i udenlandsk krigstjeneste, hans søn oberstløjtnant Frederik Bielkes (d.


 12. I begge Slesvigske krige søgte han orlov fra fyrskibene og meldte sig frivilligt til krigstjeneste.


 13. Han gjorde et stykke tid krigstjeneste for Republikken Venedig, hvor han i 1617 deltog i Uskok-krigen.


 14. I 1942 omkom hertug George af Kent ved et flystyrt, mens han gjorde krigstjeneste ved Royal Air Force.


 15. Bortset fra en episode, hvor Lincoln meldte sig frivilligt til krigstjeneste, fortsatte han sin kampagne.


 16. I 1950 blev der oprettet et mindekapel over frivillige, der faldt i årene 1940-45 i allieret krigstjeneste.


 17. De blev ”herremænd” ved deres loyalitetsforhold til en herre, som de skyldte krigstjeneste og anden støtte.


 18. Han var et år tidligere udnævnt til reserve Untersturmführer i Waffen-SS og blev nu beordret til aktiv krigstjeneste.


 19. Han indtrådte i preussisk krigstjeneste og avancerede her til oberst og fløjadjudant hos Frederik II og Frederik Vilhelm II.


 20. Menigheden fik en del nye medlemmer de følgende år, men da Jørgen Eriksen i 1915 blev indkaldt til tysk krigstjeneste under 1.


 21. Peck fik en lang række roller under krigen, da han blev fritaget for krigstjeneste på grund af en rygskade han fik i gymnasiet.


 22. Danmark led hurtigt under den resultatløse krig på grund af store krigsskatter og tvangsudskrivning af bønder til krigstjeneste.


 23. Ifølge familieanekdoten stammer efternavnet fra hans livegne oldefar, der som ung var blevet "fisket op" og sendt i krigstjeneste.


 24. Fætteren Karl Gustav var forelsket i hende, og de blev hemmeligt forlovet, før han i 1642 tog af sted til tre års krigstjeneste i Tyskland.


 25. Würtz var søn af en kreaturhandler i Husum (Slesvig), men opdroges katolsk i Wien og trådte først i kejserlig, senere i svensk krigstjeneste.


 26. Stenbock kom til Växjö, der han kun modtog nyopsatte regimenter af rekrutter, som var ringe opøvede, dårligt udrustede og ofte uegnede til krigstjeneste.


 27. De middelalderlige fyrstedømmer var bundet sammen af aftaler om gensidig troskab, forlening af jord og løfter om krigstjeneste og beskyttelse mod ydre fjender.


 28. Som yngre søn gik han 16 år gammel i krigstjeneste hos Kurfyrst Frederik Vilhelm af Brandenburg (Den Store Kurfyrste) og gjorde karriere i Brandenburg-Preussens hær.


 29. Sønnen benyttede ikke en ham given tilladelse til at indtræde i den danske hær, men gik først i fransk, derpå i tysk krigstjeneste og har i Bayern videreført slægten.


 30. Panserskibe blev bygget til flere roller: Til krigstjeneste i flådernes første geled, til brug nær kysterne som kystpanserskibe og til tjeneste på langfart som krydsere.


 31. Over hele kontinentet trak de nationalistiske bevægelser på de organisatoriske erfaringer, som afrikanerne havde tilegnet sig i krigstjeneste for kolonimagterne under de to verdenskrige.


 32. Hertil er krigstjeneste forbeholdt mænd og funktionen ved diverse menigheder (bla i moskéen) primært varetaget og hvervet af mænd (oftest omtalt som imam) selvom kvinder kan have en underordnet funktion.


 33. Han gik i krigstjeneste hos Kurfyrst Frederik Vilhelm af Brandenburg (Den Store Kurfyrste), hvor han som velrenommeret general og generalfeltmarskal var med til at konsolidere det nye preussiske kongerige.


 34. Anklagen lød på berigelse på jødisk formue ved salg af pelse, unddragelse af underofficererne fra krigstjeneste, misbrug af hærens ejendom og videregivelse af militære hemmeligheder til hans sydamerikanske elskerinde.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Wales'_historie, https://da.wikipedia.org/wiki/Rutger_Fuchs, https://da.wikipedia.org/wiki/Cort_Adelers_Gade, https://da.wikipedia.org/wiki/Han-dynastiet, https://da.wikipedia.org/wiki/Skibelund_Krat, https://da.wikipedia.org/wiki/Norge_under_2._verdenskrig, https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_historie_(1397-1536), https://da.wikipedia.org/wiki/Krigselefant, https://da.wikipedia.org/wiki/5._SS-Panzer-Division_Wiking, https://da.wikipedia.org/wiki/USS_Constitution, https://da.wikipedia.org/wiki/Bielke, https://da.wikipedia.org/wiki/Johan_Peter_Larssen, https://da.wikipedia.org/wiki/Joachim_Ernst_af_Slesvig-Holsten-Sønderborg-Plön, https://da.wikipedia.org/wiki/Marina_af_Grækenland_og_Danmark, https://da.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln, https://da.wikipedia.org/wiki/Holmens_Kirke, https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_historie_(1047-1397), https://da.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann, https://da.wikipedia.org/wiki/Carl_Alexander_von_der_Goltz, https://da.wikipedia.org/wiki/Stenderup_Frimenighedskirke, https://da.wikipedia.org/wiki/Gregory_Peck, https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_historie_(1536-1660), https://da.wikipedia.org/wiki/Vasilij_Konstantinovitj_Bljukher, https://da.wikipedia.org/wiki/Kristina_af_Sverige, https://da.wikipedia.org/wiki/Paul_Würtz, https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Helsingborg_(1710), https://da.wikipedia.org/wiki/Højmiddelalder, https://da.wikipedia.org/wiki/Frederik_Ludvig_af_Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, https://da.wikipedia.org/wiki/Peter_Elias_von_Gähler, https://da.wikipedia.org/wiki/Panserskib, https://da.wikipedia.org/wiki/Afrikas_historie, https://da.wikipedia.org/wiki/Islam, https://da.wikipedia.org/wiki/Edgar_Feuchtinger

Krigstjenesten i en sætning

Krigstjenesten er en bøjningsform af krigstjeneste, herunder finder du eksempelsætninger for krigstjenesten.


 1. Andræ blev tillige afskediget af krigstjenesten.


 2. Gyllenborg studerede ved Uppsala Universitet og indtrådte 1701 i krigstjenesten.


 3. Harbou, der 1804 var afgået fra krigstjenesten med ventepenge, døde på sin gård Knive 24.


 4. Flere andre blev alvorligt såret og flere modtog medaljer for heltemodig indsats under krigstjenesten.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/C.G._Andræ, https://da.wikipedia.org/wiki/Johan_Gyllenborg, https://da.wikipedia.org/wiki/Niels_Harbou_(1730-1806), https://da.wikipedia.org/wiki/Endurance-ekspeditionen

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ krigstilstand krigstrusler ››

Generel information om "krigstjeneste" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet krigstjeneste som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "krigstjeneste" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "krigstjeneste".