Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for kvad

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet kvad, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge kvad i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "kvad".

Kvad i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet kvad i en sætning.


  1. Thjodolf den Hvinverske sagde i et kvad i Ynglingatal:.


  2. Som en såkaldt útoyggj var Mykines længe så isoleret, at en tradition for kvad var levende, da V.U.


  3. Ilúvatar bragte Ainurne sammen og viste dem et tema, hvorfra han befalede dem at gøre et stort kvad.


  4. Eddaerne består af kvad og sagn på versemål, og der findes to samlinger i form af Ældre Edda, en samling anonyme digte nedskrevet i det 13.


  5. Ordformen oy findes i dag kun i stednavne og i gamle kvad (folkeviser), som for eksempel i visen Flóvin Bænadiktsson i vers 22: vit ríðum undir oy.


  6. Flere af de kvad, som synges under ringdansene, er gamle: mange af dem fra kristendommens begyndelse på øerne, selv om de færreste har religiøst indhold.


  7. Snorre gengiver også et kvad af skjalden Sten Herdisson (hans mor Herdis var datterdatter af den noksom bekendte skjald Ejnar Skålglam ) om Olavs deltagelse:.


  8. Navnet ses også på et landkort fra Karl 12.s tid, og i Skule Torsteinssons kvad om slaget, hvor der tales om Svàlthrar munni (= Svolds munding, udløbet af Svold).


  9. Grindefangst er også hovedtemaet i Grindevisen af Christian Pløyen, som var dansk amtmand på Færøerne i perioden (1830-1847), han skrev Grindavísan, der er et færøsk kvad på 58 vers, skrevet på dansk.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ kv kvadersten ››

Generel information om "kvad" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet kvad som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "kvad" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "kvad".