Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for kvalifikationer

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet kvalifikationer, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge kvalifikationer i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "kvalifikationer". Derudover viser vi også hvordan forskellige bøjninger af kvalifikationer kan bruges, de bøjninger som vi også har eksempelsætninger til er: kvalifikationerne. Hvis du klikker på bøjningen af kvalifikationer, som du er interesseret i, kommer du til listen med eksempelsætninger for den pågældende form.

Kvalifikationer i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet kvalifikationer i en sætning.


 1. Her lægges der vægt på akademiske kvalifikationer som en objektiv måling af merit.


 2. Ifølge Osho bør kun personer med relevante kvalifikationer have lov til at stemme.


 3. Uddannelse skaber højere kvalifikationer og dermed muligheden for højere aflønning.


 4. Eftersom 5 ud af 8 pladser er fyldt skal de andre tre bestemmes ved regionale kvalifikationer.


 5. Mange i offentlig sektor bliver ansat på baggrund af deres forbindelser og ikke kvalifikationer.


 6. En række fremtrædende kulturfolk har desuden stillet spørgsmålstegn ved hans kunstfaglige kvalifikationer.".


 7. Taejong begyndte at tage politiske initiativer, som han mente ville vise hans kvalifikationer for stillingen.


 8. Struensee gennemførte hurtigt en række reformer: Offentlige ansættelser skulle udelukkende ske efter kvalifikationer (4.


 9. For at sikre dette privilegium besluttes, at dogens søn under ingen omstændigheder kan efterfølge sin fader, uanset kvalifikationer.


 10. Fra 1906 var hun aktiv i Dansk kvindesamfund, hvor hendes kvalifikationer som statistiker ofte kom foreningen - og andre - til hjælp.


 11. Siden 2001 har Dansk Skøjte Union ikke rådet over løbere med kvalifikationer til deltagelse i store internationale skøjtemesterskaber.


 12. Landbefolkningen blev berørt i større omfang end bybefolkningen og de etniske tyskere, som havde efterspurgte kvalifikationer, såsom minearbejdere.


 13. I en mere generel forstand kan et meritokrati forstås som en hvilken som helst form for regering eller styreform, der er baseret på kvalifikationer.


 14. Hver af museets medarbejdere har i øvrigt en folder med dokumentation for deres kvalifikationer, køretilladelser og uddannelser, hvilket er et lovkrav.


 15. En bærende og meget vigtig forskel i udvælgelsen af embedsmænd i det osmanniske styre var, at de udelukkende blev valgt på baggrund af kvalifikationer.


 16. Andre udlændinge, især vesterlændinge, arbejder i erhverv med behov for højere kvalifikationer, heraf også en del som skolelærere i både offentlige, som private skoler.


 17. Han blev husket som en af de mest populære på skolen på grund af hans sans for humor, overlegne rap kvalifikationer og evnen til at være sammen med alle menneskemængder.


 18. Strukturpolitikken kan sigte mod at reducere strukturledigheden ved fx at øge den faglige og geografiske mobilitet eller forbedre de kortvarigt uddannedes kvalifikationer.


 19. Der blev denne gang ikke holdt nogen forudgående kvalifikationer, men de seks dårligst placerede i 1993 og Italien, der ikke ville deltage, blev erstattet af syv nye lande.


 20. Han tilskriver denne trende forøget samhandel med fattige lande og opdelingen af produktionen, så job, der kræver få kvalifikationer, bliver mere handlede over landegrænserne.


 21. Meget utraditionelt var det i øvrigt debatten mellem de to vicepræsident-kandidater, der trak flest seere, hvilket utvivlsomt skyldtes de mange diskussioner om og fokusering på Palins kvalifikationer.


 22. Uddannelsen til meritlærer (kvinde: meritlærerinde) er en erhvervsrettet videregående efteruddannelse for personer med forudgående kvalifikationer og erfaringer, som ønsker at undervise i folkeskolen.


 23. Skotske myndigheder finansierer over 40 højskoler for højere uddannelse, hvor studenter kan studere for at opnå mere arbejdsrettede kvalifikationer; diplom, og specialistkurs indenfor kunst eller jordbrug.


 24. Her dækker betegnelsen over den øverste gruppe af lærde (specielt indenfor teologi og retsvidenskab), hvor de har dokumenteret deres faglige og intellektuelle kvalifikationer i en større afhandling (risāla).


 25. Eksistensen af både succesfulde og mindre succesfulde personer vil medføre økonomisk ulighed, selvom de pågældende personer som udgangspunkt har haft de samme kvalifikationer og ydet den samme arbejdsindsats.


 26. Det leder Kruse til konklusionen om, at hvis selv styrelsen af en ”lille” bank kræver fagkyndige, så må den største og vanskeligste opgave, nemlig statens ledelse især kræve fagkyndig ledelse med rette kvalifikationer.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Meritokrati, https://da.wikipedia.org/wiki/Økonomisk_ulighed, https://da.wikipedia.org/wiki/EuroFloorball_Cup-kvalifikation_2008_for_damer, https://da.wikipedia.org/wiki/Grækenland, https://da.wikipedia.org/wiki/Martin_Lumbye, https://da.wikipedia.org/wiki/Joseon, https://da.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Struensee, https://da.wikipedia.org/wiki/Venedig, https://da.wikipedia.org/wiki/Meta_Hansen, https://da.wikipedia.org/wiki/Dansk_Skøjte_Union, https://da.wikipedia.org/wiki/Fordrivelsen_af_tyskere_efter_2._verdenskrig, https://da.wikipedia.org/wiki/Sporvejsmuseet_Skjoldenæsholm, https://da.wikipedia.org/wiki/Det_Osmanniske_Rige, https://da.wikipedia.org/wiki/Thailand, https://da.wikipedia.org/wiki/Tupac_Shakur, https://da.wikipedia.org/wiki/Strukturpolitik, https://da.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_1994, https://da.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama, https://da.wikipedia.org/wiki/Meritlærer, https://da.wikipedia.org/wiki/Skotland, https://da.wikipedia.org/wiki/Ayatollah

Kvalifikationerne i en sætning

Kvalifikationerne er en bøjningsform af kvalifikationer, herunder finder du eksempelsætninger for kvalifikationerne.


 1. Yderligere differentiering fremkom gennem den erhvervsmæssige aktivitet og kvalifikationerne.


 2. Artiklen fastlægger valgmetoden og kvalifikationerne som medlemmer af hvert kammer skal opfylde.


 3. Han spillede 4 landskampe for Færøernes A-landshold i 1991 og 1992, heriblandt i kvalifikationerne til EM 1992 og VM 1994.


 4. Landenes historiske rettigheder har sikret dem deres forbliven i UEFA og FIFA, og de deltager som sådan i kvalifikationerne til Europamesterskaberne og Verdensmesterskaberne.


 5. En type arbejde, som kun få i arbejdsstyrken ønsker eller har kvalifikationerne til at bestride, men som efterspørges af relativt mange, vil medføre en høj løn for det pågældende arbejde.


 6. Den mest almindelige definition af meritokrati konceptualiserer kvalifikationerne i form af testede kompetencer og evner, som højst sandsynligt er målt med IQ-tests eller standardiserede tests.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Tysklands_højindustrialisering, https://da.wikipedia.org/wiki/USA's_forfatning, https://da.wikipedia.org/wiki/Kaj_Leo_Johannesen, https://da.wikipedia.org/wiki/Færøerne, https://da.wikipedia.org/wiki/Økonomisk_ulighed, https://da.wikipedia.org/wiki/Meritokrati

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ kvalifikationens kvalifikations ››

Generel information om "kvalifikationer" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet kvalifikationer som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "kvalifikationer" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "kvalifikationer".