Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for lægemiddel

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet lægemiddel, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge lægemiddel i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "lægemiddel".

Lægemiddel i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet lægemiddel i en sætning.


 1. Den bruges dog stort set ikke længere som lægemiddel.


 2. Benzoylperoxid (BPO) er et lægemiddel og industrielt kemikalie.


 3. Du kan læse mere om atropin som lægemiddel på medicinhåndbogen.dk.


 4. Intet lægemiddel stiller så høje krav til patientens efterlevelse som HAART.


 5. Benzoylperoxid er tilgængelig som generisk lægemiddel og som håndkøbslægemiddel.


 6. Et håndkøbslægemiddel er et lægemiddel, som kan købes uden at skulle fremvise en recept.


 7. Vilazodon er et lægemiddel, der bliver brugt i nogle former for depressionsmedicin i USA og Canada.


 8. Før dette lægemiddel blev indført, var den eneste behandling (bortset fra sanatorier) kirurgiske indgreb.


 9. Nicomorfin (handelsnavn Vilan®) er et stærkt smertestillende lægemiddel af opioid typen, tæt beslægtet med morfin.


 10. I Anatolien omdanner man saften til en sirup, der bruges som lægemiddel mod forskellige småskader, eller som pålæg.


 11. Tramadol er et smertestillende lægemiddel af opioid typen og anvendes til behandling af moderate til stærke smerter.


 12. Ifølge den klassiske homøopati kan helbredelse ikke opnås via et homøopatisk lægemiddel, men kun ved korrigering af livskraften.


 13. Denne bekymring er især bemærkelsesværdig, fordi dyrkningen af Malawi cannabis, kendt som Malawi Gold, som et lægemiddel er steget markant.


 14. Som lægemiddel bruges det til at behandle milde til moderate udbrud af akne, mens det i værre tilfælde kan bruges med andre behandlingsmetoder.


 15. Tjærevand kan betegne det vandige restprodukt fra produktionen af trætjære, men oftere tænkes der på et produkt, der før i tiden blev brugt som lægemiddel.


 16. Et lægemiddel som blev nedbrudt fuldstændigt, feks af mavesyren eller af fordøjelsesenzymer, ville have en biotilgængelighed på 0 % hvis den blev gevet peroralt.


 17. Dexamethason, der er et immunregulerende lægemiddel, og Remdesivir, der er et bredspektret antiviralt lægemiddel, er i juni 2020 de mest lovende bud på lægemidler.


 18. Biotilgængelighed er et begreb der anvendes indenfor farmakologi og angiver den del af et administreret lægemiddel, i procent, som uændret når frem til det systemiske kredsløb.


 19. En methakolintest udføres ved, at patienten inhalerer stadigt større koncentrationer af et lægemiddel, som gør, at luftvejene indsnævres på personer, der er disponeret for astma.


 20. Sammen med Zelmid er det en af ældste former for SSRI og var det første lægemiddel af denne type ordineret til en højere grad, da Zelmid hurtigt blev trukket tilbage fra markedet.


 21. Planterne i slægten anvendes både som lægemiddel og rusmiddel (feks hash), og har især tidligere været anvendt til feks tekstiler og tovværk på grund af stænglernes indhold af fibre.


 22. Grundet sin kommercielle succes inden for som alternativt lægemiddel er plantens udbredelse mindsket i dens naturlige habitat, og i stigende grad kultiveres den under kunstige forhold.


 23. Der findes dog ikke noget lægemiddel ved navn progesterex, og man har ligeledes aldrig fundet eksempler på voldtægtsofre, som skulle være steriliseret ved brug af et sådan lægepræparat.


 24. Kontraindiceret er inden for medicin en tilstand eller faktor, som øger risikoen ved at anvende et bestemt lægemiddel, udføre en medicinsk behandling eller deltage i en bestemt aktivitet.


 25. I 2009 godkendte Sundhedsstyrelsen et lægemiddel kaldet Sapropterin, der er en syntestisk udgave af det såkaldte tetrahydrobiopterin (BH4) som kan reducere indholdet af fenylalanin i blodet.


 26. Som lægemiddel bruges bromidionen, Br, som inhibator i centralnervesystemet og bromidsalte var på et tidspunkt meget anvendt som beroligende middel før det blev erstattet af korterevirkende stoffer.


 27. Flibanserin er et lægemiddel, som er blevet fremstillet (med stadige studier og tests) som hormonfri behandling til kvinder i overgangsalderen, der lider af HSDD (hypoactive sexual desire disorder), dvs.


 28. Methylphenidat (bedre kendt under handelsnavnet Ritalin®) er et centralstimulerende lægemiddel, der anvendes til behandling af ADHD og relaterede lidelser hos primært børn og unge, men i nyere tid også hos voksne.


 29. Flibanserin er en 5-HT1A-receptor-agonist, en D4 receptor meget svag partiel agonist / antagonist og 5-HT2A-receptor-antagonist, som oprindeligt blev udviklet i forsøget på at fremstille et antidepressivt lægemiddel.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Almindelig_katteurt, https://da.wikipedia.org/wiki/Benzoylperoxid, https://da.wikipedia.org/wiki/Atropin, https://da.wikipedia.org/wiki/Human_immundefektvirus, https://da.wikipedia.org/wiki/Håndkøbslægemiddel, https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/ny-dansk-opdagelse-vil-give-bedre-medicin-mod-depression, https://da.wikipedia.org/wiki/Tuberkulose, https://da.wikipedia.org/wiki/Nicomorfin, https://da.wikipedia.org/wiki/Hvid_morbær, https://da.wikipedia.org/wiki/Tramadol, https://da.wikipedia.org/wiki/Livskraft, https://da.wikipedia.org/wiki/Malawi, https://da.wikipedia.org/wiki/Trætjære, https://da.wikipedia.org/wiki/Biotilgængelighed, https://da.wikipedia.org/wiki/Coronavirus, https://da.wikipedia.org/wiki/Astma, https://da.wikipedia.org/wiki/Fluvoxamin, https://da.wikipedia.org/wiki/Hamp_(slægt), https://da.wikipedia.org/wiki/Bjerg-Te, https://da.wikipedia.org/wiki/Progesterex, https://da.wikipedia.org/wiki/Kontraindikation, https://da.wikipedia.org/wiki/Fenylketonuri, https://da.wikipedia.org/wiki/Brom, https://da.wikipedia.org/wiki/Flibanserin, https://da.wikipedia.org/wiki/Methylphenidat

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ lægeløftet lægemiddelkonsulent ››

Generel information om "lægemiddel" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet lægemiddel som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "lægemiddel" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "lægemiddel".