Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for ledelses

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet ledelses, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge ledelses i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "ledelses".

Ledelses i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet ledelses i en sætning.


  1. Den røde ledelses flugt forbitrede de røde soldater.


  2. Der dannedes med den flertalssocialistiske ledelses viden og godkendelse frikorps - således blev Berlin besat af et korps på 40.000 mand.


  3. Et andet tungtvejende problem var den militære ledelses undladelse af at ind i det gennem industrialiseringen radikalt ændrede forhold til erhvervslivet.


  4. Den politiske ledelses forsøg på at overvinde den daværende stagnation med alt for store fordringer, måtte give bagslag ved en så kompliceret sag som oprustning i luften.


  5. Røddinglund er i efterårsferien ofte brugt af Det Danske Spejderkorps til deres ledelses kursus, PLan, hvor holdet, eller teamet, der arrangerer kurset, er et af korpsets ældste.


  6. Han erkendte efterhånden farerne ved utilstrækkelige forberedelser og opbyggede en kompetent ledelses og kontrol organisation— Stavka — under Semjon Timosjenko, Georgij Zjukov m.fl.


  7. De fleste opfatter dog hungersnøden som en kombineret konsekvens af den fejlslagne industrialisering af landbruget, dårlige høstudbytter samt den sovjetiske ledelses ønske om at knuse kulakkerne, dvs.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Den_finske_borgerkrig, https://da.wikipedia.org/wiki/Weimarrepublikken, https://da.wikipedia.org/wiki/Tysklands_oprustning_i_1930'erne, https://da.wikipedia.org/wiki/Røddinglundcentret, https://da.wikipedia.org/wiki/Østfronten_under_2._verdenskrig, https://da.wikipedia.org/wiki/Holodomor

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ ledelser ledelsesdisciplin ››

Generel information om "ledelses" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet ledelses som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "ledelses" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "ledelses".