Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for lovfæstede

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet lovfæstede, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge lovfæstede i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "lovfæstede".

Lovfæstede i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet lovfæstede i en sætning.


  1. Obligationsret omfatter en række regler, som ikke er lovfæstede.


  2. Følgende helligdagene er lovfæstede af det newzealandske parlament.


  3. Men selv, om kejseren godtog dette krav og til og med lovfæstede det, ønskede de græsk-ortodokse ikke at godtage katolicismen.


  4. Tyrkiet ophævede det lovfæstede forbud mod publicering på kurdisk i 1991 og har efter det gennemført en række reformer, særlig under Retfærdigheds- og Udviklingspartiet (AKP).


  5. De partielle byplanvedtægter var ikke lovfæstede i egentlig forstand men fremstod som en omfortolkning af byplanlovens bestemmelser om byplanpligt for kommuner med over 1000 indbyggere.


  6. En arbejderlov af 1922 rokkede ved den lovfæstede 8-timers arbejdsdag: der skulle nok gennemsnitlig være 8 timers arbejdsdag, men der kunne maksimalt arbejdes 11 timer pr dag eller 62 timer pr uge.


  7. Den nuværende operatør, London Underground Limited (LUL), er et fuldt ejet datterselskab til Transport for London (TfL), det lovfæstede selskab, ansvarlig for de fleste aspekter af transportsystemet i Storlondon.


  8. Byhåndværkernes lavsmonopol blev presset, dels fra den øgede import af udenlandske industrivarer, dels fra den store gruppe landhåndværkere, som trods byhåndværkernes lovfæstede monopol, blev tolereret af regeringen.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Obligationsret, https://da.wikipedia.org/wiki/New_Zealand, https://da.wikipedia.org/wiki/Det_Byzantinske_Rige, https://da.wikipedia.org/wiki/Kurdere, https://da.wikipedia.org/wiki/Partiel_byplanvedtægt, https://da.wikipedia.org/wiki/Nederlandenes_historie, https://da.wikipedia.org/wiki/London_Underground, https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_historie_(1814-1848)

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ lovforslag lovfæstet ››

Generel information om "lovfæstede" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet lovfæstede som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "lovfæstede" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "lovfæstede".