Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for modstandskampen

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet modstandskampen, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge modstandskampen i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "modstandskampen".

Modstandskampen i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet modstandskampen i en sætning.


 1. Han var aktiv i modstandskampen under 2.


 2. Samtidig drøftede man, hvordan modstandskampen skulle hyldes.


 3. Værelserne t har alle en mindetavle om en person eller begivenhed fra modstandskampen.


 4. En autentisk og dokumentarisk film om Danmarks besættelse, modstandskampen og befrielsen.


 5. Hun er ikke omtalt i bøgerne om modstandskampen, men nogle af frihedskæmperne fra dengang husker hende.


 6. Hvordan var denne tid for befolkningen, som for størstedelens vedkommende ikke tog aktivt del i modstandskampen?


 7. Elisabeth Bomhoff, der indtil sin død boede i Charlottenlund, modtog flere fortjenstmedaljer for sin indsats i modstandskampen.


 8. Da Danmark blev besat var hun seks år og hjalp under krigen sin far i modstandskampen i gruppen "Studenternes Efterretningstjeneste".


 9. I stedet fandt fonden på at rejse kollegier for den ungdom, der havde været aktiv i modstandskampen, og for efterkommere af frihedskæmperne.


 10. I både KPD og SPD var der bestræbelser på at danne et fælles arbejderparti, grundet den fælles erfaring fra tiden under nationalsocialismen og modstandskampen.


 11. Takket være modige danske filmfolks indsats lykkedes det her i landet at filme store dele af modstandskampen og de afgørende begivenheder, som prægede årene 1940-45.


 12. Han ligger i dag begravet sammen med tusind andre ofre for modstandskampen mod japanerne på den internationale mindeplads for krigens ofre i Anjol, nord for Jakarta, Indonesien.


 13. På Kildevældskolen, tidligere Vognmandsmarken Skole og Bryggervangen Skole, på Østerbro findes to mindetavler for tidligere elever, som satte livet til under modstandskampen, Vindum findes med på begge.


 14. Han fungerede som repræsentant for kirken som helhed, da han to år i træk missionerede på Grønland, og han var, så vidt vides, den eneste Indre Missionær der deltog aktivt i modstandskampen under besættelsen.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Svend_Erik_Stybe, https://da.wikipedia.org/wiki/4._Maj_Kollegiet_på_Frederiksberg, https://da.wikipedia.org/wiki/De_fem_år, https://da.wikipedia.org/wiki/Ella_von_Cappeln, https://da.wikipedia.org/wiki/Besættelsestidens_hverdag, https://da.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Bomhoff, https://da.wikipedia.org/wiki/Dorthe_Emilie_Røssell, https://da.wikipedia.org/wiki/DDR's_historie, https://da.wikipedia.org/wiki/Oluf_Munck, https://da.wikipedia.org/wiki/Carl_Axel_Vindum, https://da.wikipedia.org/wiki/Hans_Munck

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ modstandskamp modstandskraft ››

Generel information om "modstandskampen" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet modstandskampen som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "modstandskampen" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "modstandskampen".