Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for motoriske

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet motoriske, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge motoriske i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "motoriske".

Motoriske i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet motoriske i en sætning.


 1. Denne sygdom har en effekt på hendes motoriske evner og kan give slagtilfælde.


 2. De mindste motoriske enheder aktiveres først, og de største og stærkeste til sidst.


 3. De motoriske enheder som har det største kraftudviklingspotentiale kaldes høj-tærskel enheder.


 4. Normalt så arbejder motoriske enheder asynkront, for at skabe så glidende bevægelser som muligt.


 5. Når en muskel udsættes for en stigende belastning, så aktiveres flere og større motoriske enheder.


 6. Komplekse motoriske sekvenser bliver efterhånden mindre koordinerede, så der er en øget risiko for at falde.


 7. Da de nåede teenageralderen, blev de i 1964 sendt på en kostskole for børn med motoriske problemer i det sydligere Rusland.


 8. Hos toptrænede styrkeatleter ser man dog en vis synkronisation mellem de motoriske enheder, hvilket giver en større resulterende kraft.


 9. Ved tilstrækkeligt høje doser/koncentrationer hæmmes også de motoriske nervesignaler, så man ikke kan bevæge musklerne i det bedøvede område.


 10. Han blev gradvis lammet, mistede til slutning alle motoriske evner, og den sidste tid lå han i respirator i sit hjem uden at kunne skrive eller snakke.


 11. Man kan ikke aktivere alle motoriske enheder fra naturens side, men man kan via styrketræning blive bedre til at aktivere flere og flere motoriske enheder.


 12. Der er ingen beviser for, at disse motoriske færdighedsproblemer for Aspergers syndrom er forskellige fra andre højtfungerende autismespektrum-forstyrrelser.


 13. Rate coding, eller det man på dansk kalder ”fyringsraten”, henviser til det neuromuskulære fænomen, hvor man via styrketræning kan optimere antallet af nerveimpulser til muskelfibrene i de enkelte motoriske enheder.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Matt_LeBlanc, https://da.wikipedia.org/wiki/Neurale_tilpasninger, https://da.wikipedia.org/wiki/Alzheimers_sygdom, https://da.wikipedia.org/wiki/Masja_og_Dasja_Krivosjljapova, https://da.wikipedia.org/wiki/Lokalanalgesi, https://da.wikipedia.org/wiki/Axel_Buchardt_Jensen, https://da.wikipedia.org/wiki/Aspergers_syndrom

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ motorisk motorkraft ››

Generel information om "motoriske" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet motoriske som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "motoriske" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "motoriske".