Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for næringsvej

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet næringsvej, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge næringsvej i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "næringsvej".

Næringsvej i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet næringsvej i en sætning.


 1. Den vigtigste næringsvej var agerbruget.


 2. Befolkningens fordeling efter næringsvej var fra 2.


 3. Befolkningens fordeling efter næringsvej har siden 2.


 4. Den dominerende næringsvej på øen er landbrug i form af fårehold.


 5. Befolningens fordeling efter næringsvej var (i promille) følgende.


 6. Denne gruppe kan dog underinddeles efter mest betydende næringsvej.


 7. Af husdyrholdet var det navnlig fåreavlen, der var en vigtig næringsvej.


 8. Det var desuden en næringsvej, der kunne give dem midler til at tilfredsstille fyrsternes havesyge.


 9. Fiskeri var den vigtigste næringsvej med mere end en tredjedel af sysselsætningen mellem 1945 og 1960.


 10. Mens efterfølger er være stedbunden og landskabeligt tilpasset den næringsvej eller de næringsveje, der blev udøvet.


 11. Af oversigten fremgår, at fiskeri har været den vigtigste næringsvej med mere end en tredjedel af sysselsætningen mellem 1945 og 1960.


 12. I takt med at bevidstheden om fiskeriets indboede begrænsninger voksede også Islands virke for at beskytte den for landet helt afgørende næringsvej.


 13. Gennem hele Holstens historie (frem til 1864 og også derefter) var den vigtigste næringsvej i hertugdømmet landbrug; traditionelt lagdes særlig vægt på mejeridrift.


 14. Landbruget spillede således ubestrideligt hovedrollen som næringsvej, men også andelen af håndværkere og fabrikanter var ganske høj, mens handel, fiskeri og skibsfart spillede en mindre rolle.


 15. Med dygtighed, god situationsfornemmelse og tæft for hvad, der var gennemførligt, lykkedes det styret på forholdsvis få år at ændre betingelserne for landets vigtigste næringsvej på en måde, som savner sidestykke.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ næringsstoffer næringsveje ››

Generel information om "næringsvej" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet næringsvej som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "næringsvej" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "næringsvej".