Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for panserbrydende

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet panserbrydende, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge panserbrydende i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "panserbrydende".

Panserbrydende i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet panserbrydende i en sætning.


  1. Til sidst kom udviklingen af den panserbrydende granat.


  2. I starten var det bedste panserbrydende projektil lavet af massivt støbejern.


  3. En magnumrevolver og panserbrydende Winchester ammunition blev stjålet i Haparanda i Lapland den 6.


  4. De kunne affyre lange panserbrydende spyd, der var i stand til at gøre det af med både pansrede elefanter og kavalleri.


  5. Disse splinter var farlige, men kunne stoppes af langt tyndere panser, end det der skulle til for at stoppe en ueksploderet panserbrydende granat.


  6. Da de ikke ventede at komme i kamp med skibe, tog det besætningerne på de to japanske slagskibe adskillige minutter at skifte om til panserbrydende granater.


  7. Til gengæld gør U's forholdsvis lave radioaktivitet, og samtidig høje densitet, stoffet velegnet som skjold mod mere radioaktive stoffer og som panserbrydende ammunition.


  8. Under den første angrebsbølge blev Yamato ramt af to panserbrydende bomber og en torpedo, på trods af intensive undvigelsesmanøvrer, der gjorde at de fleste bomber og torpedoer rettet mod hende ikke ramte.


  9. Under udviklingen af dreadnoughterne ændrede mønstret for pansringen sig så den afspejlede den større risiko for nedfaldende granater affyret på lang afstand og den voksende risiko fra panserbrydende bomber fra fly.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ panserbrigade panserbælte ››

Generel information om "panserbrydende" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet panserbrydende som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "panserbrydende" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "panserbrydende".