Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for protoindoeuropæisk

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet protoindoeuropæisk, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge protoindoeuropæisk i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "protoindoeuropæisk". Derudover viser vi også hvordan forskellige bøjninger af protoindoeuropæisk kan bruges, de bøjninger som vi også har eksempelsætninger til er: protoindoeuropæiske. Hvis du klikker på bøjningen af protoindoeuropæisk, som du er interesseret i, kommer du til listen med eksempelsætninger for den pågældende form.

Protoindoeuropæisk i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet protoindoeuropæisk i en sætning.


  1. Ordet stammer fra latin caelibatus (= ugift stand) af latin caelebs (= ugift) fra protoindoeuropæisk *kaiwelo- (= alene) og lib(h)s- (= levende).


  2. Ifølge Hehn var det risikabelt at i forsøg på at rekonstruere en protoindoeuropæisk kultur alt for ensidigt støtte sig til lingvistisk palæontologi hvis metodiske sikkerhed, han betvivlede.


  3. Etymologisk stammer navnet øjensynligt fra den protogermanske betegnelse *Wanizaz, der igen har udviklet sig fra det hypotetiske *wen fra protoindoeuropæisk som betyder at stræbe eller vinde.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Cølibat, https://da.wikipedia.org/wiki/Victor_Hehn, https://da.wikipedia.org/wiki/Germanske_mytologiske_væsner

Protoindoeuropæiske i en sætning

Protoindoeuropæiske er en bøjningsform af protoindoeuropæisk, herunder finder du eksempelsætninger for protoindoeuropæiske.


  1. Ordet dværg kan dog også stamme fra det protoindoeuropæiske ord *dhwergwhos, der betyder ’noget småt’, hvilket kunne tyde på at de blev opfattet som små fra tidlig tid.


  2. Det stammer sandsynligvis fra det protoindoeuropæiske ord *deywos, der betyder "gud", og var derved beslægtet med mange af de andre gudekonger i de indoeuropæiske kulturer, fx den græske Zeus og den romerske Jupiter.


  3. Etymologisk er navnet alf relateret til det protoindoeuropæiske begreb *albh- som betyder lys, lysende eller hvid, og i flere af de beskrivelser der findes af alfer optræder de som stærkt skinnende eller selvlysende.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Germanske_mytologiske_væsner

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ protoindoeuropæerne protojorden ››

Generel information om "protoindoeuropæisk" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet protoindoeuropæisk som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "protoindoeuropæisk" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "protoindoeuropæisk".