Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for remisen

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet remisen, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge remisen i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "remisen".

Remisen i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet remisen i en sætning.


  1. Dele af remisen er opmagasineret hos Setesdalsbanen.


  2. Foran remisen er der et område med opmagasinerede skinner, brosten mv.


  3. Er ejeren god til at pleje vildtet, ser man ofte, at der er sået majs omkring remisen.


  4. Det meste af remisen er dog afspærret for publikum, men det er ofte muligt at komme på rundvisning bag kulisserne.


  5. Derudover rummer remisen kontor for vagthavende, overnatningsrum, spiserum og andre faciliteter for museets frivillige medarbejdere.


  6. De første anlægsarbejder gik i gang i efteråret 1972, men året efter gik de i stå på grund af byggesjusk fra den entreprenør, der skulle opføre remisen.


  7. Der blev anlagt en vendesløjfe på forpladsen foran remisen, og derefter blev den gamle jernbanetracé ryddet for bevoksning og drænet, så der kunne rejses køreledningsmaster og lægges spor.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ remise remiser ››

Generel information om "remisen" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet remisen som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "remisen" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "remisen".