Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for sammentrækning

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet sammentrækning, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge sammentrækning i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "sammentrækning". Derudover viser vi også hvordan forskellige bøjninger af sammentrækning kan bruges, de bøjninger som vi også har eksempelsætninger til er: sammentrækningen, sammentrækninger, sammentrækningsevne og sammentrækningsfase. Hvis du klikker på bøjningen af sammentrækning, som du er interesseret i, kommer du til listen med eksempelsætninger for den pågældende form.

Sammentrækning i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet sammentrækning i en sætning.


 1. Dette blev madonna, og dets sammentrækning mona.


 2. Navnet kan opfattes som en sammentrækning af cosinus, imaginær og sinus.


 3. Ordet vitamin er en sammensætning og sammentrækning af vita (liv) og amin.


 4. Perioden med gravitationel sammentrækning varer omkring 10-15 millioner år.


 5. MOBO Awards (en sammentrækning for Music of Black Origin) blev grundlagt i 1996 af Kanya King.


 6. Det er feks bevægelse af de strukturelle proteiner actin og myosin, der fører til sammentrækning af muskler.


 7. Jorden blev dannet ved sammentrækning af en urtåge, som også skabte Solen og Solsystemets andre himmellegemer.


 8. Navnet på virksomheden er en sammentrækning af (Газовая промышленность) Gazovaya Promyshlennost, som betyder "gasindustri".


 9. Således kan man sige at The Big Bang kun er begyndelsen på en ekspansionsperiode, som efterfølges af en periode med sammentrækning.


 10. I stedet skabes en såkaldt brun dværg et lyssvagt legeme som frigør energi ved gravitationel sammentrækning i stedet for kernereaktioner.


 11. Middelaldercentret har samarbejdet med Fotevikens Museum i Skåne siden 2010 i et projekt kaldet Amaprof, der er en sammentrækning af Amatør og professionel.


 12. Han konstruerede navnet som en sammentrækning af "gravitationselektromagnetisk enhed." Han fandt ud af, at den mindste geon var en toroid på solens størrelse, men millioner gange tungere.


 13. Op gennem 1800-tallet forsøgte fysikere at bestemme Jordens (og Solens) alder, bla ved at regne på den varme, som tyngdekraftens sammentrækning af Solens enorme masse frembragte, hvilket gav en alder på 20-40 mio år.


 14. Problemet forværres af, at det sarkoplasmatiske reticulum får sværere ved at frigive calciumioner (Ca), og at mitokondrierne får sværere ved at optage Ca, hvilket mindsker mængden af Ca i cytosolen ved sammentrækning.

Sammentrækningen i en sætning

Sammentrækningen er en bøjningsform af sammentrækning, herunder finder du eksempelsætninger for sammentrækningen.


 1. Protojorden var dannet ti millioner år efter, at sammentrækningen begyndte.


 2. Da impulsmomentet bevaredes under sammentrækningen, roterede den sammenfaldende gaståge stadig hurtigere.


 3. Den mindskede Ca-mængde svækker sammentrækningen yderligere; samtidig sænker den aktiviteten af dehydrogenase og dermed også ATP-syntesen.


 4. Sammenstødene og varmen ved sammentrækningen betød, at den var opsmeltet, og de tunge metaller sank ned og dannede kernen, mens lettere stoffer flød op og dannede de ydre dele.

Sammentrækninger i en sætning

Sammentrækninger er en bøjningsform af sammentrækning, herunder finder du eksempelsætninger for sammentrækninger.


 1. Andre kræfter er længdeudvidelser og sammentrækninger på grund af temperaturændringer.


 2. Nogle patienter oplever ingen ufrivillige sammentrækninger og spasticitet i arme/ben, men får den bulbære form, der viser sig ved synkebesvær og besvær med at tale og tygge.

Sammentrækningsevne i en sætning

Sammentrækningsevne er en bøjningsform af sammentrækning, herunder finder du eksempelsætninger for sammentrækningsevne.


 1. Astma skyldes en kronisk inflammation i luftvejene, som øger den omkringliggende glatte muskulaturs sammentrækningsevne.

Sammentrækningsfase i en sætning

Sammentrækningsfase er en bøjningsform af sammentrækning, herunder finder du eksempelsætninger for sammentrækningsfase.


 1. Dette kollaps, under hvis forløb også solens planeter dannedes, og den følgende sammentrækningsfase afsluttedes efter ca 50 millioner år, og solen gik ind i sin nuværende tilstand.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ sammentrækkes sammentrængte ››

Generel information om "sammentrækning" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet sammentrækning som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "sammentrækning" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "sammentrækning".