Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for sætning

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet sætning, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge sætning i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "sætning".

Sætning i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet sætning i en sætning.


 1. En sådan sætning kalder man en modsigelse.


 2. Ved brug af Bayes' sætning kan dette udtrykkes som:.


 3. For eksempel bliver den danske sætning "Burde han gå hjem?


 4. For en sætning uden bisætning kan dette eksempelvis gøres således:.


 5. I moderne notation svarer denne kommentar til den ovennævnte sætning.


 6. Denne sætning kan også bruges til at vise at en trekant er retvinklet.


 7. Mange sprog anvender morfologi til at lave krydsreferencer i en sætning.


 8. Ved hver søjle, plante eller anden genstand lærte han en sætning udenad.


 9. De kan udtrykke det, der svarer til en hel dansk sætning, i et enkelt ord.


 10. Dette kan vises ved at anvende Bayes' sætning og de foregående resultater:.


 11. Denne sætning viser en vigtig sammenhæng i alle trekanter som har en ret vinkel.


 12. Dette er en sætning, som troende bruger, efter at have sagt en af profeternes navne.


 13. I første sætning er ordet "hurtigt" et adverbium fordi det beskriver verbet "at flyve".


 14. Enhver sætning har endvidere to sandhedsmuligheder: Den kan enten være sand eller falsk.


 15. En anden måde hvorpå sprog overbringer betydning er gennem ordenes stilling i en sætning.


 16. Dette er det samme som at sige, at hvis den ene sætning er sand, så er den anden det også.


 17. Mange diofantiske ligninger har en form, der minder om ligningen i Fermats sidste sætning.


 18. Identitetens navn stammer fra Parsevals sætning for Fourierrækker, som er et specialtilfælde.


 19. Hvis en sætning har flere ledsætninger vil infinitiverne derfor ligge i en klynge i slutningen.


 20. En tredje er må et s i en sætning have samme placering som det s i sætningen den er en følge af.


 21. Den mest kendte sætning som knyttes til Phytagoras er vel nok den såkaldte pythagoræiske læresætning.


 22. Den arabiske sætning "Sallallahu alaihi wasallam" betyder "Må Guds fred og velsignelser være med ham".


 23. Der står følgende i en sætning om hende: "Kejseren Jun giftede sig med Changxi, som fødte tolv Måner.".


 24. Dette teorem var ikke den sidste sætning, som Fermat formodede, men snarere den sidste, der blev bevist.


 25. Dette fik Gerhard Frey til at få den idé, at Taniyama-Shimura-formodningen medførte Fermats sidste sætning.


 26. I disse typer sprog kan et enkelt udsagnsord inkludere information, der ville kræve en hel sætning på dansk.


 27. Den ofte gentagne sætning, at Hartmanns musik kun har fundet jordbund i hans fødeland, er derfor ikke rigtig.


 28. Et navneords placering i en tysk sætning har ingen betydning for om det er subjekt, objekt eller et andet argument.


 29. Agens (den agerende, den udførende, agenten) er en grammatisk betegnelse for det logiske subjekt i en passiv sætning.


 30. Fermats sidste sætning (også kaldet Fermat-Wiles-sætningen) er et af de mest berømte teoremer i matematikkens historie.


 31. I slutningen af 1960'erne opdagede Yves Hellegouarch en forbindelse mellem elliptiske kurver og Fermats sidste sætning.


 32. Hvis man ønsker at hævde, at den ene sætning ikke kan være sand uden at den anden er sand, bruges implikationen (p → q).


 33. Andrew Wiles arbejdede alene på sit kontor i flere år for at bevise Fermats sidste sætning, som fandt sin løsning i 1995.


 34. I den aktive sætning Englænderne bombarderede København er englænderne sætningens subjekt (grundled) og også den udførende.


 35. Det videnskabelige trofæ man stræber efter er at kunne formulere en sætning, der karakteriserer objektet ud fra disse træk.


 36. Hvis en sætning indeholder et hjælpeverbum placeres det i anden position, og hovedverbet placeres i slutningen af sætningen.


 37. Hans første tale som premierminister indeholdt den berømte sætning: "Jeg har intet andet at tilbyde end blod, sved og tårer".


 38. Et sprogs syntaktiske regler afgør hvorfor en sætning på dansk såsom "Jeg elsker dig" har betydning, mens "*elsker dig jeg" ikke har.


 39. Sidstnævnte sætning kan dog anvendes som en måde at placere særligt fokus på "hvem", og dermed ændre spørgsmålets betydning en smule.


 40. Ellers deles de i to grupper, hvor den ene knytter to hovedsætninger sammen, mens den anden binder en bisætning til en anden sætning.


 41. I en sætning såsom "Lasse løber" er prædikatet "løber", da det er det ord som prædikerer en specifik tilstand om dets argument "Sally".


 42. Den korte latinske sætning lyder consummatum est det er fuldbragt de sidste ord, Jesus sagde på korset ifølge Johannesevangeliet 19,30.


 43. Hver regel i en constraint grammar tilføjer, fjerner, vælger ellererstatter et eller flere grammatiske mærkater for ordene i en sætning.


 44. En af de mere fremherskende tilgange til Darwins teori blev opsummeret af Herbert Spencer i den kendte sætning "Survival of the fittest".


 45. Han benyttede forbindelsen til at bevise resultater angående elliptiske kurver ud fra resultater fra arbejdet med Fermats sidste sætning.


 46. I dette nummer sagde "April News Briefs"-sektionen, at den kryptiske sætning ville diskuteres på side 128, men magasinet havde kun 106 sider.


 47. Da hjælpeverbet indkoder fremtid, passivum, modalitet og perfektum, kan dette føre til meget lange kæder af verber i slutningen af en sætning.


 48. Overordnet set kan et tillægsord indtage én af tre forskellige pladser i en sætning: enten som attribut eller som prædikat eller som adverbium.


 49. Han vandt samme år også "Den Gyldne Mic"/Punchline-Awarden ved MC's Fight Night for mest "Stødende" sætning mod Peter Ankjær Bigaard i semifinalen.


 50. Hvis man beviste at en sætning var sand med én metode, skulle man altså ikke kunne finde en anden metode som beviste at den samme sætning var usand.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ sæterne sætningen ››

Generel information om "sætning" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet sætning som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "sætning" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "sætning".