Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for socialistisk

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet socialistisk, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge socialistisk i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "socialistisk". Derudover viser vi også hvordan forskellige bøjninger af socialistisk kan bruges, de bøjninger som vi også har eksempelsætninger til er: socialistiske og socialistisk–radikale. Hvis du klikker på bøjningen af socialistisk, som du er interesseret i, kommer du til listen med eksempelsætninger for den pågældende form.

Socialistisk i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet socialistisk i en sætning.


 1. Etiopien blev en socialistisk republik i 1974.


 2. Vallonien er socialistisk præget, og Flandern borgerligt.


 3. DDR definerede sig selv som en demokratisk, socialistisk stat.


 4. Efter krigen blev Polen en socialistisk republik (et "østblokland").


 5. Det følger en venstreorienteret, socialistisk og marxistisk politik.


 6. Medlemsorganisationerne er stort set alle kommunistisk eller socialistisk orienterede.


 7. Idéhistorie blev nu et meget socialistisk fag, hvor der blev undervist i bla Karl Marx.


 8. Selv kaldte Josef Stalin, Sovjetunionens leder, Sovjetunionen for socialistisk fra 1936.


 9. Som Khrusjtov forsøgte Kosygin at reformere planøkonomien indenfor en socialistisk ramme.


 10. Karl Rohe skelner i denne forbindelse mellem en socialistisk, en katolsk og en national lejr.


 11. I 1987 fik landet en ny forfatning og blev nu en socialistisk folkerepublik med et-parti-styre.


 12. Økosocialisterne hævder, at al socialistisk ideologi, der ikke respekterer naturen, er værdiløs.


 13. Industrialiseringen fik et tidligt fodfæste i Malmø, som blev en socialistisk bastion i Sverige.


 14. Republikken var dog nu socialistisk, og Polen blev indstiftende medlem af Warszawa-pagten i 1955.


 15. Avisen, som agiterede mod det prøjsiske monarkis absolutisme, fik en tydelig socialistisk profil.


 16. Socialisten er en revolutionær socialistisk forening i Danmark bestående af aktive i Enhedslisten.


 17. Før han blev egentlig politisk aktiv havde han givet sig lidt af med både liberal og socialistisk politik.


 18. Enhedslisten, der arbejder for et socialistisk samfund, ønsker at velfærdssamfundet skal styrkes og fornyes.


 19. Tito var hovedarkitekten bag det andet Jugoslavien, et socialistisk forbund, der varede fra 1943 til 1991–92.


 20. KPiD mente at DKP's ledelse og flertal likviderede det danske kommunistiske parti til fordel for et socialistisk parti.


 21. Marxisternes visioner for fremtidens samfund omfatter en global fordelingspolitik, der bygger på socialistisk ideologi.


 22. Han har fortsat den socialistisk orienterede markedsøkonomi og altså åbnet mere op for fri handel, men under statens kontrol.


 23. Partiets formål er at arbejde for skabelsen af et socialistisk demokrati i Danmark, samt at sikre samarbejde på venstrefløjen.


 24. Men for at få denne rette fordeling af goderne ville det være helt nødvendig at styre samfundet socialistisk eller kommunistisk.


 25. Nogle venstreorienterede er uenige heri, fordi de ikke mener, at et land er socialistisk, blot fordi det omtaler sig selv som sådan.


 26. Restrup Højskole blev der i 1981 gennemført en vedtægtsændring, hvorefter skolen fremover skulle drives på socialistisk idegrundlag.


 27. Ifølge DR's politiske kommentator, Ask Rostrup, var aftalen om togfonden "en stor sejr for regeringen" og "klassisk socialistisk politik".


 28. I dansk politik bruges betegnelsen borgerlige partier i almindelighed om de partier, der ikke har udspring i en socialistisk ideologi - dvs.


 29. I 1946 blev Bulgarien omdannet til en socialistisk etpartistat i form af Folkerepublikken Bulgarien som en del af den sovjet-ledede Østblok.


 30. Han mente, at udviklingen hen imod et socialistisk samfund kunne forceres ved at mobilisere landets ressourcer gennem stærk statslig styring.


 31. På det tidspunkt havde nazistene minimal opslutning i Berlin, som med sin store arbejderbefolkning var socialistisk og kommunistisk domineret.


 32. Definitionen på en rødstrømpe var en socialistisk kvinde, men i dag bliver de mere opfattet som feminister, skønt det kun var et af deres mål.


 33. Forfatningen fra 1968 skulle fremme en socialistisk kultur, kultur for det arbejdende folk og kulturskabernes tætte relation til folkets hverdag.


 34. Partiet ser et demokratisk socialistisk Danmark som det endelige mål for sin politik,og støtter menneskerettighederne og minoriteters rettigheder.


 35. I 1930'erne blev der udøvet øget censur overfor litteraturen, så den i større udstrækning ville afspejle statens version af socialistisk realisme.


 36. I sin tid som lærling blev han opfordret til at markere arbejdernes kampdag i 1909 og læste og solgte Slobodna Reč (Frie Ord), en socialistisk avis.


 37. Enhedslisten De Rød-Grønne, i daglig tale Enhedslisten, er et dansk socialistisk politisk parti, der er det mest venstreorienterede parti i Folketinget.


 38. Banzers diktatur slog hårdt ned på alle former for venstreorienteret og socialistisk modstand, og en lang række bolivianere blev dræbt eller tortureret.


 39. Under kommunismen var socialistisk realisme den fremtrædende stil, men thangkaen levede fortsat som stilart, dog nu med sekulære, nationalistiske motiver.


 40. Efter genforeningen dannede hans efterfølgere i Kommunistpartiet en socialistisk stat med Kommunistpartiet i spidsen, som siden har holdt magten i Vietnam.


 41. Begrebet social blev valgt frem for socialistisk for at afgrænse deres system fra de hvor staten hævdede at have ret til at styre økonomien eller gribe ind i den.


 42. De moderate vandt, men da de forsøgte at få vedtaget en resolution, som fuldstændig opgav ideen om en socialistisk revolution i Finland, stemte forsamlingen "nej".


 43. Vieth Minh etablerede en socialistisk stat, den Demokratiske Republik Vietnam i nord, og startede masseudryddelser af politiske modstandere og såkaldte klassefjender.


 44. Stalins vision var anderledes han mente, at udviklingen mod et socialistisk samfund kunne forceres ved at mobilisere landets ressourcer gennem en stærk statslig styring.


 45. På trods af politikken om at støtte lokale grupper blev der dog under Reagans styre også indledt en amerikansk invasion af øen Grenada, som havde fået et socialistisk styre.


 46. Dette skyldes ifølge Hayek, at det statslige bureaukrati i et socialistisk samfund vil være nødt til at have ret til at ekspropriere ejendom og udøve tvang mod befolkningen.


 47. Ved at påvise hvordan kapitalistisk udvikling var en forløber for en ny og socialistisk produktionsmåde ville han lægge et videnskabelig fundament for den moderne arbejderbevægelse.


 48. Enhedslisten betegner sig selv som et socialistisk og demokratisk græsrodsparti og ønsker at være talerør for forskellige bevægelser såsom freds-, antidiskriminations- og fagbevægelsen.


 49. Sojúz Sovétskikh Sotsialistítjeskikh Respúblik, SSSR; Unionen af socialistiske sovjetrepublikker, USSR) var en erklæret socialistisk stat i det østlige Europa og Asien fra 1922 til 1991.


 50. Pereira lovede at lede en demokratisk og socialistisk nation, da han blev valgt til præsident, men han forværrede i stedet landets økonomiske situation og forfulgte dissidenter af regimet.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Etiopien, https://da.wikipedia.org/wiki/Belgien, https://da.wikipedia.org/wiki/DDR, https://da.wikipedia.org/wiki/Polen, https://da.wikipedia.org/wiki/Bevægelsen_for_socialisme, https://da.wikipedia.org/wiki/World_Federation_of_Democratic_Youth, https://da.wikipedia.org/wiki/Idéhistorie, https://da.wikipedia.org/wiki/Proletariatets_diktatur, https://da.wikipedia.org/wiki/Aleksej_Kosygin, https://da.wikipedia.org/wiki/Tyske_Kejserrige, https://da.wikipedia.org/wiki/Økosocialisme, https://da.wikipedia.org/wiki/Skånes_historie, https://da.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx, https://da.wikipedia.org/wiki/Socialisten_(forening_i_Enhedslisten), https://da.wikipedia.org/wiki/Anastas_Mikojan, https://da.wikipedia.org/wiki/Politik, https://da.wikipedia.org/wiki/Josip_Broz_Tito, https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_Kommunistiske_Parti, https://da.wikipedia.org/wiki/International_politik, https://da.wikipedia.org/wiki/Nguyễn_Minh_Triết, https://da.wikipedia.org/wiki/Enhedslisten, https://da.wikipedia.org/wiki/St._Restrup_Højskole, https://da.wikipedia.org/wiki/Togfonden_DK, https://da.wikipedia.org/wiki/Borgerlig, https://da.wikipedia.org/wiki/Bulgarien, https://da.wikipedia.org/wiki/Sovjetunionen, https://da.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels, https://da.wikipedia.org/wiki/Feminisme, https://da.wikipedia.org/wiki/Socialistisk_Folkeparti, https://da.wikipedia.org/wiki/Rusland, https://da.wikipedia.org/wiki/Bolivia, https://da.wikipedia.org/wiki/Mongoliet, https://da.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh, https://da.wikipedia.org/wiki/Tysklands_økonomiske_historie, https://da.wikipedia.org/wiki/Den_finske_borgerkrig, https://da.wikipedia.org/wiki/Vietnamkrigen, https://da.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan, https://da.wikipedia.org/wiki/F.A._Hayek, https://da.wikipedia.org/wiki/Kap_Verde

Socialistiske i en sætning

Socialistiske er en bøjningsform af socialistisk, herunder finder du eksempelsætninger for socialistiske.


 1. Han tilkendegav sin socialistiske overbevisning.


 2. Det socialistiske dagblad Arbejderen anbefalede den 30.


 3. Han mente England kunne lære noget af de socialistiske tanker.


 4. Pludselig opstod der socialistiske tendenser blandt arbejderne.


 5. Polen var et af de socialistiske lande, som havde stærkest økonomi.


 6. Der havde været mindre socialistiske partier i Frankrig siden 1879.


 7. Under det socialistiske styre var uddannelse prioriteret højt i landet.


 8. Contraen var en terroriststyrke, som bekæmpede det socialistiske styre i landet.


 9. I den vestlige verden opstod den socialistiske bevægelse kaldet ”rødstrømperne”.


 10. Łódź blev snart et af hovedcentrene for den socialistiske bevægelse i Kongress-Polen.


 11. Den russiske socialistiske føderative sovjetrepublik havde derudover en speciel status.


 12. Herunder er vist en liste af socialistiske, kommunistiske og anarkistiske internationaler.


 13. I 1920'erne havde Brangwyn selv været assistent for den socialistiske kunstner William Morris.


 14. Jannine Wissler, det socialistiske parti Die Linke: En regering med SPD, De Grønne og Die Linke.


 15. Den højreorienterede Sarkozy slog den socialistiske modkandidat Ségolène Royal i en kneben sejr.


 16. Det kan som sådan derfor sidestilles med det socialistiske samfund, som det er beskrevet af Marx.


 17. Det socialistiske tidsskrift "Appeal to Reason", der blev grundlagt i USA i 1897, trykker den 15.


 18. Mao etablerede en gren i Changsha, hvor han også lavede en gren af det socialistiske ungdomgskorp.


 19. I 1906 var partiet målt på opbakningen i befolkningen den stærkeste socialistiske bevægelse i verden.


 20. De to flag var identiske indtil 1959, da der blev tilføjet socialistiske symboler til det østtyske flag.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Joseph_Priestley, https://da.wikipedia.org/wiki/Folkeafstemningen_om_tronfølgeloven, https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_historie_(1848-1901), https://da.wikipedia.org/wiki/Polen, https://da.wikipedia.org/wiki/Section_française_de_l’Internationale_ouvrière, https://da.wikipedia.org/wiki/Mongoliet, https://da.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan, https://da.wikipedia.org/wiki/Feminisme, https://da.wikipedia.org/wiki/Łódź, https://da.wikipedia.org/wiki/Sovjetunionen, https://da.wikipedia.org/wiki/Venstreorienterede_internationaler, https://da.wikipedia.org/wiki/Laurence_Bradshaw, https://www.dr.dk/nyheder/udland/valgityskland/sidste-tv-debat-aabnede-spillet-om-magten-i-tyskland-en-liberal-mand-og, https://da.wikipedia.org/wiki/Frankrigs_historie, https://da.wikipedia.org/wiki/Proletariatets_diktatur, https://da.wikipedia.org/wiki/Joe_Hill, https://da.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong, https://da.wikipedia.org/wiki/Den_finske_borgerkrig, https://da.wikipedia.org/wiki/Tysklands_flag

Socialistisk–radikale i en sætning

Socialistisk–radikale er en bøjningsform af socialistisk, herunder finder du eksempelsætninger for socialistisk–radikale.


 1. Fra 2012 til 2016 havde George Pau-Langevin ministerposter i de socialistisk–radikale regeringer Jean-Marc Ayrault I og II, Manuel Valls I og Manuel Valls II.


Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/George_Pau-Langevin

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ socialister socialistlov ››

Generel information om "socialistisk" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet socialistisk som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "socialistisk" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "socialistisk".