Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for sørgede

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet sørgede, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge sørgede i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "sørgede".

Sørgede i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet sørgede i en sætning.


 1. Han sørgede for opsætningen af to stykker.


 2. Indtil 1976 sørgede det for byens vandforsyning.


 3. Også for Weyses materielle fornødenheder sørgede Schulz.


 4. Mowinckel sørgede imidlertid for, at stykket blev opført.


 5. Kristina sørgede og var plaget af skyldfølelse over hans død.


 6. Hun sørgede også for, at de kristne i landet ikke blev forfulgt.


 7. Frem til 1976 sørgede Nykøbing Vandtårn for byens vandforsyning.


 8. Nólsoyar Páll sørgede med sit skib for at skaffe korn til Færøerne.


 9. Han var blandt de borgerlige, hun sørgede for at få i sin tjeneste.


 10. For den aktive sikkerhed sørgede skivebremser samt ABS, ASR og ESP.


 11. Han sørgede for brede alléer og veje, nogle af dem med ti kørebaner.


 12. Som svar på, hvorfor han græd, sagde han, at han sørgede over sin mor.


 13. Hendes far sørgede i stedet for at få hende gift med Helges bror Rørik.


 14. Dage efter hed det, at både kongen og Anne sørgede over Katharinas død.


 15. Han sørgede også for en styrke krigsskibe, som indbefattede to slagskibe.


 16. Kongefamilien sørgede også for at få bygget flere fæstninger og paladser.


 17. Hans fader sørgede for et ulønnet orlov, så sønnen kunne komme til Italien.


 18. Nye nybyggerområder i 1950erne- og 1960erne, sørgede for yderligere tilgang.


 19. Mens uafhængigheden var blevet genindført, sørgede valget af Gustav Vasa den 6.


 20. Henrik sørgede over hendes død, og ni år senere blev han begravet ved hendes side.


 21. I 1932–1933 sørgede Stalin for at øge eksporten af korn fra Ukraine til 44 procent.


 22. Cæsars far døde tidligt, men hans mor, Aurelia, sørgede godt for Cæsars uddannelse.


 23. Azzolino sørgede for en forsoning med paven, og at denne bevilgede hende en pension.


 24. Bloch og sørgede under holocaust for at sætte ham under Gestapo særlige beskyttelse.


 25. Få dage efter krigens afslutning sørgede sovjethæren for at etablere et nyt bystyre.


 26. Samtidig sørgede Koreakrigen for, at Thailands økonomi kom ind i en gunstig udvikling.


 27. MSF sørgede for vand, ly og lægehjælp til civile ramt af NATOs strategiske bombekampagne.


 28. Ved alle indenrigspolitiske konflikter sørgede det bureaukratiske apparat for kontinuitet.


 29. Manuel sørgede for retfærdighed for borgerne og overværede spil og turneringer for mængden.


 30. Senere sørgede sønnen Diego for, at den døde blev flyttet til Las Cuevas-klostret i Sevilla.


 31. Han sørgede for at nedkæmpe al opposition og at Kroatiens flag og nationalsang blev forbudte.


 32. Oprindeligt sørgede Johan for at lokale baroner besøgte Eleonora for at bevise hendes velvære.


 33. Taylor sørgede for, at Kesselring og hans stab kunne flytte ind på et hotel ved Berchtesgaden.


 34. Han sørgede derfor for, at byen blev en af de mest tiltrækkende og velkonstruerede i oldtiden.


 35. Videre sørgede tyskerne for, at de tidligere leverede Junkers Ju 52 blev bygget om til bombefly.


 36. En katolsk førte dem til Martin Clemens som sørgede for at en båd sejlede dem til San Cristobal.


 37. De sørgede ikke blot for, at VB overvintrede 2017/2018-sæsonen på førstepladsen i NordicBet Ligaen.


 38. Demys hustru, instruktøren Agnès Varda, sørgede for, at Lola blev restaureret efter hans død i 1990.


 39. Hun forsatte med at samle viden og sørgede for at hendes datter, Maria, fik den bedste undervisning.


 40. Han sørgede for at have delstatsguvernørerne under kontrol og udskiftede dem efter forgodtbefindende.


 41. For også at gøre det sørgede Ptolemæus I desuden for at få et væld af lærde skrifter til sit bibliotek.


 42. Måske var det hans far, der sørgede for, at kvartetten blev udgivet på Adolf Martin Schlesingers forlag.


 43. Hvidsærk ville straks slå udsendingene ihjel, men Ivar Benløs sørgede for, at de kunne rejse hjem i fred.


 44. RAF havde ingen selvstændige radarvarslingsfly, da NATO sørgede for de multinationale AWACS-fly i Europa.


 45. I de efterfølgende år sørgede Moynier for, at Dunant ikke blev tilbudt hjælp eller støtte fra sine venner.


 46. Samtidig sørgede den preussiske forfatning for, at adelen beholdt mange privilegier i rigets største stat.


 47. Schutterij havde organiseret sig til til en slags borgerværn og sørgede for ro og orden i byerne om natten.


 48. Wollstonecraft sørgede for alle de praktiske forberedelser til Elizas flugt og udfordrede de sociale normer.


 49. I 1785 sørgede han blandt andet for, at Horsens havn blev renset op og forbedret, så den atter blev sejlbar.


 50. Men Struensee sørgede alligevel for, at udenrigspolitiske sager gik gennem ham, før de forelagdes for kongen.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ sørge sørgelige ››

Generel information om "sørgede" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet sørgede som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "sørgede" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "sørgede".