Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for vendepunkt

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet vendepunkt, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge vendepunkt i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "vendepunkt". Derudover viser vi også hvordan forskellige bøjninger af vendepunkt kan bruges, de bøjninger som vi også har eksempelsætninger til er: vendepunkterne, vendepunktet og vendepunktsåret. Hvis du klikker på bøjningen af vendepunkt, som du er interesseret i, kommer du til listen med eksempelsætninger for den pågældende form.

Vendepunkt i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet vendepunkt i en sætning.


 1. I 2011 blev et vendepunkt for Frikvarteret.


 2. Udbruddet af Koreakrigen i 1950 markerede et vendepunkt.


 3. Renæssancen markerede et vendepunkt i portrætkunstens historie.


 4. Antwerpens fald i 1585 blev et vendepunkt i begge landes historie.


 5. Invasionen markerer dog stadig et vendepunkt for britisk historie.


 6. November 1917 var det andet vendepunkt i kampen om magten i Finland.


 7. McPherson betragter Perryville som en del af et stort vendepunkt i krigen.


 8. Andet slag om el-Alamein var et afgørende vendepunkt i Ørkenkrigen under 2.


 9. Striden om Vindelälven i 1962 blev et vendepunkt for udbygningen af flere elve.


 10. Disse slag ved Salamis og Platæa udgjorde således et vendepunkt i Perserkrigene.


 11. De lange knives nat var en triumf for Hitler og et vendepunkt for det tyske styre.


 12. Et afgørende vendepunkt skete da Hertug Karl af Lothringens hær under kong Johan 3.


 13. Sydpolgruppen fortsatte mod målet og passerede Shackletons vendepunkt (88° 23'S) den 9.


 14. Slaget om Midway var et afgørende vendepunkt i Stillehavskrigen, men det vandt den ikke.


 15. Den første Solvey Conference 1911 blev siden betragtet som fysikkens vendepunkt i det 20.


 16. Den ovenfor nævnte Querelle des Bouffons (1752-1754) blev et vendepunkt for opéra comique.


 17. For billedhuggeren Constantin Brâncuşi betød udstillingen i 291 et vendepunkt i hans karriere.


 18. Et afgørende vendepunkt kom, da en af behaviorismens fremmeste fortalere, adfærdsforskeren B.F.


 19. Konflikten nåede også et vendepunkt i Warwicks karriere ved hans udnævnelse til kaptajn i Calais.


 20. Det varede til ind i det følgende år, og markerede endnu et vendepunkt til fordel for amerikanerne.


 21. Baggrunden var, at det slag, der blev et vendepunkt for Nordstaterne, blev udkæmpet her i dagene 1.-3.


 22. Der var stadig stammer inden for Frankerriget, som modsatte sig hans styre, men 732 blev et vendepunkt.


 23. Så det var et vendepunkt, da stavnsbåndet ophævedes i 1788, om end først med fuld virkning fra år 1800.


 24. Et vendepunkt i IC4-sagen var DSB's ultimatum i 2008 og det deraf følgende forlig med AnsaldoBreda i 2009.


 25. Lederen af Kuomintang, general Chiang Kai-shek, planlagde med at krigen skulle nå et vendepunkt i Shanghai.


 26. Hans kone må have oplevet Oslo som et vendepunkt, for hun begynder sin erindringsbog med fredsprisuddelingen.


 27. Lee en række sejre over Unionens hære, men Lees nederlag i Slaget ved Gettysburg først i juli 1863 blev et vendepunkt.


 28. Det store vendepunkt i behandlingen af hiv kom med indførelsen af HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) i 1996.


 29. McPherson beskriver slaget som et vendepunkt i Shermans liv, som hjalp ham til at blive en af Unionens bedste generaler.


 30. Dette blev et vendepunkt for Pina Bausch, hvorefter hun i 1969 blev ansat hos Jooss som kreativ og kunstnerisk direktør.


 31. Det efterfølgende slag ved Midway var et afgørende vendepunkt i krigen for USA og en dramatisk sejr for den amerikanske flåde.


 32. Musikforskeren Sheila Whiteley påpeger, at Mercury nåede til et vendepunkt i sit privatliv, det år han skrev "Bohemian Rhapsody".


 33. Denne tale markerede afslutningen på det kejserlige Japans ultranationalistiske ideologi og var et stort vendepunkt i Japans historie.


 34. Sleepwalker, som udkom i 1977, kom til at blive et vendepunkt, hvor gruppen igen fik kommerciel succes, idet albummet nåede op til en 21.


 35. Columbas legendariske kristning af den piktiske konge Bridei er blevet stående som historisk vendepunkt, skønt hændelsen kan være mytisk.


 36. Talen, som han holdt på trapperne foran Lincolnmonumentet under marchen mod Washington, blev et vendepunkt i borgerretskampen i 1960'erne.


 37. Et vendepunkt i Collins' musikalske stil kom, da han blev spurgt om at komponere titelnummeret til filmen Farlig impuls (Against All Odds).


 38. Det er et argument, som nogle historikere, såsom Keegan også har anvendt for at vise at den græske modstand kan have været et vendepunkt i 2.


 39. Mikhail Gorbatjovs indsættelse som generalsekretær for det kommunistiske parti og senere præsident for Sovjetunionen, markerede et vendepunkt.


 40. Selv om slaget ved Val-ès-Dunes markerede et vendepunkt i Vilhelms kontrol over hertugdømmet, blev det ikke enden på hans udfordringer med adelen.


 41. Nederlaget i Operation Barbarossa resulterede i sidste ende i, at Tyskland led nederlag, hvorfor mange anser operationen som et vendepunkt i krigen.


 42. Det var et vendepunkt, idet det var første gang, siden den tyske hær indledte sine erobringer i 1939, at den var blevet tvunget til et større tilbagetog.


 43. Bombeangrebene mod de amerikanske ambassader i 1998 og bin Ladens fatwa fra 1998 markerede et vendepunkt med bin Ladens erklærede hensigt om at angribe USA.


 44. Alligevel blev verdenskrigen et vendepunkt for ham, idet han lod sig rive med af de patriotiske strømninger og for første gang følte et fællesskab med det tyske folk.


 45. Den industrielle revolution udgjorde et vendepunkt for menneskehedens samfund; Næsten alle aspekter af dagligdagen blev med tiden påvirket på den ene eller anden måde.


 46. Storbritanniens militære succes i den efterfølgende Falklandskrig blev af mange set som et vendepunkt i den nedadgående vurdering af Storbritanniens status som verdensmagt.


 47. Den blev et vendepunkt mht offentlighedens støtte til borgerretsbevægelsen, og det indtil da tydeligste eksempel på de dramatiske muligheder i Kings ikkevoldelige strategi.


 48. Slaget varede i tre dage og var det største i borgerkrigen målt på antallet af soldater og tabenes størrelse og regnes af mange historikere for det afgørende vendepunkt i krigen.


 49. Mortemer markerede endnu et vendepunkt i Vilhelms øgede indflydelse og kontrol i hertugdømmet, selv om hans konflikt med den franske konge og greven af Anjou fortsatte helt frem til 1060.


 50. Den tyske historiker Leopold von Ranke bemærkede, at "Poitiers var et vendepunkt i en af verdenshistoriens vigtigste epoker", mens Gibbon endda så Karl Martell som kristendommens frelser.

Vendepunkterne i en sætning

Vendepunkterne er en bøjningsform af vendepunkt, herunder finder du eksempelsætninger for vendepunkterne.


 1. Slaget ved Blenheim huskes som et af vendepunkterne i den Spanske Arvefølgekrig.


 2. I 1863 fulgte Vicksburg kampagnen, som cementerede Unionens kontrol over Mississippi floden og var et af vendepunkterne i krigen.

Vendepunktet i en sætning

Vendepunktet er en bøjningsform af vendepunkt, herunder finder du eksempelsætninger for vendepunktet.


 1. Dette var vendepunktet i hans politiske karriere.


 2. Slaget ved Salamis var vendepunktet i perserkrigene.


 3. Saratoga bliver ofte regnet for vendepunktet i krigen.


 4. Denne amerikanske sejr var vendepunktet i slaget om Guadalcanal.


 5. Tetoffensiven var vendepunktet i den amerikanske deltagelse i Vietnamkrigen.


 6. Operationen gik over historien som slaget ved Gorlice-Tarnów og blev vendepunktet på Østfronten.


 7. Roosevelt hørte om resultatet af slaget sagde han: "Det lader til at vendepunktet i denne krig endelig er nået.".


 8. Kawabe sagde: "Som vendepunktet [i krigen], hvor den positive udvikling sluttede, eller endda blev negativ, føler jeg, det var på på Guadalcanal.".

Vendepunktsåret i en sætning

Vendepunktsåret er en bøjningsform af vendepunkt, herunder finder du eksempelsætninger for vendepunktsåret.


 1. Som Wilmann skriver: ”1924 blev vendepunktsåret.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ vendende vender ››

Generel information om "vendepunkt" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet vendepunkt som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "vendepunkt" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "vendepunkt".